ECON-EMPL, 15.06.2016.

Početna stranica | NovostiEU | Za održiv gospodarski rast u Europskoj uniji države članice moraju odlučnije i u potpunosti provesti specifične preporuke

Fill 3 Copy 6ECON-EMPL, 15.06.2016.

Za održiv gospodarski rast u Europskoj uniji države članice moraju odlučnije i u potpunosti provesti specifične preporuke

U utorak, 14. lipnja 2016. na zajedničkoj sjednici Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) održan je gospodarski dijalog i razmjena gledišta o Europskom semestru za 2016. s osvrtom na specifične preporuke po državama članicama (engl. Country Specific Recommendations, CSR). Na sjednici su sudjelovali potpredsjednik Europske komisije odgovoran za euro i socijalni dijalog Valdis Dombrovskis i povjerenica odgovorna za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen.

Potpredsjednik Dombrovskis je u svom uvodnom izlaganju naveo kako se specifičnim preporukama želi potaknuti države članice na provedbu strukturnih reformi u ključnim područjima u roku od 12 do 18 mjeseci, a s ciljem dodatnog poticanja gospodarskog rasta, investicija i zapošljavanja. Specifične preporuke temelje se na tri ključna prioriteta: poticanje investicija, provedba strukturnih reformi i odgovorne fiskalne politike. Prioriteti su definirani u Godišnjem pregledu rasta za 2016. koji je objavljen u studenom 2015. Dombrovskis je naglasio kako su CSR prilagođene gospodarskom stanju u državama članicama. Istaknuo je kako su države članice u kojima su prisutne makroekonomske neravnoteže dobile veći broj specifičnih preporuka. Također je naglasio kako je ove godine Komisija dala ukupno 89 preporuka, za razliku od 150 preporuka prije dvije godine.

Potpredsjednik je naglasio kako je Komisija u suradnji s vladama država članica i socijalnim partnerima sudjelovala u određivanju prioriteta. Međutim, naglasio je kako države članice moraju dodatno uključiti socijalne partnere, nacionalne parlamente i ostale dionike u identificiranju izazova i prioriteta za provedbu ključnih reformi s ciljem poticanja gospodarskog rasta, investicija i zapošljavanja, a kako bi se povećalo vlasništvo nad specifičnim preporuka.

Osvrnuvši se na trenutno stanje gospodarstva u Europskoj uniji, Dombrovskis je naglasio kako je Europska unija na putu gospodarskog oporavka i pada nezaposlenosti. Međutim, istaknuo je kako se Europska unija nalazi pred brojnim izazovima poput visoke stope nezaposlenosti mladih, dugotrajne nezaposlenosti i prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, unatoč pozitivni učincima akomodativne monetarne politike Europske središnje banke, koja je dovela do pada vrijednosti eura, čime se dodatno potaknuo izvozni potencijal, te unatoč utjecaju pada vrijednosti energenata na svjetskom tržištu na gospodarski rast. Dombrovskis je rekao kako su ovi pozitivni učinci kratkoročni, istaknuvši kako je za održiv gospodarski rast nužna odlučnija i potpuna provedba specifičnih preporuka.

Dombrovskis je naglasio kako ograničen napredak u provedbi CSR-a i strukturne slabosti mogu znatno oslabiti izglede za rast i napredak u budućnosti. Istaknuo je kako je zbog toga Komisija proaktivno postupila i osnovala Službu za potporu strukturnim reformama kojoj je cilj pomoći državama članicama u provedbi strukturnih reformi, jačanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta, poboljšanju poslovne klime i pravosudnog sustava, učinkovitoj apsorpciji ESI fondova, itd.

U pogledu provedbe odgovorne fiskalne politike, Dombrovskis je naglasio kako se pravila Pakta o stabilnosti i rastu moraju poštovati te je nužno uložiti dodatne napore u sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza. Istaknuo je kako je u nekim državama članicama postignut napredak, spomenuvši pritom Cipar, Irsku i Sloveniju, koje su uspjele smanjiti deficit ispod referentne vrijednosti od 3 posto, čime su izašle iz postupka prekomjernog proračunskog deficita (korektivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu).

Povjerenica Thyssen je u svom izlaganju naglasila kako su postignuti pomaci u smanjenju nezaposlenosti u Europskoj uniji, uslijed provedbe reformi na području tržišta rada. Međutim, istaknula je kako je i dalje u Europskoj uniji 21 milijun ljudi nezaposleno, te kako je i dalje prisutna visoka stopa nezaposlenosti mladih i dugotrajne nezaposlenosti. Naglasila je kako se u svrhu rješavanja tih problema mora staviti naglasak na poticanje stjecanja novih znanja, obrazovanja i inovacija. Stoga je Komisija državama članicama dala preporuke da poduzmu dodatne napore u smanjivanju poreznog opterećenja na rad, poticanju radnog sposobnog stanovništva da se ponovno zaposle te poticanju reformi na području obrazovnog sustava, usavršavanja, poticanju inovacija, itd.

Zastupnici su u raspravi pozdravili pristup Komisije u definiranju specifičnih preporuka (ovakav pristup je uspostavljen u prošlogodišnjem ciklusu Europskog semestra – više na linku). Međutim, zastupnici su naglasili kako je upravo niska produktivnost u pojedinim državama članica ključan razlog zbog čega Europska unija bilježi niske stope gospodarskog rasta. Nadalje, pojedini zastupnici su naglasili kako unatoč ESI fondovima i Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU) Europska unija bilježi niske stope investicija. Povjerenici su u raspravi naglasili kako je do sada odobreno preko 100 milijardi eura javnih i privatnih investicija preko EFSU-a, što dokazuje da je EFSU na dobrom putu da aktivira i ostatak od 315 milijardi eura. Međutim, istaknuli su kako države članice moraju poduzeti i konkretne mjere kako bi otklonile prepreke investicijama, te uložiti napore u poboljšanje poslovne klime. Zaključno, na pitanje zastupnika o niskoj razini produktivnosti, istaknuli su kako će Nacionalna tijela za konkurentnost (jedna od ključnih inicijativa iz Izvješća petorice predsjednika) imati važnu ulogu u otkrivanju elemenata koji negativno utječu na konkurentnost država članica te će na temelju tih nalaza savjetovati kako ih i otkloniti.

5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE