EUROPSKA KOMISIJA, 09.02.2018.

Početna stranica | NovostiEU | Objavljena Privremena zimska ekonomska prognoza 2018

Fill 3 Copy 6EUROPSKA KOMISIJA, 09.02.2018.

Objavljena Privremena zimska ekonomska prognoza 2018

Europska komisija objavila je 7. veljače Privremenu zimsku gospodarsku prognozu 2018[1], koja obuhvaća razdoblje 2017.-2019., na razini EU kao cjeline, Europodručja i pojedinačno za svaku državu članicu. U svojoj Privremenoj zimskoj prognozi Komisija predviđa ujednačeni rast realnog BDP-a na razinama EU i Europodručja u 2017. od 2,4 % (2017.), 2,3% (2018.) te 2% (2019.), što je za 0,1 do 0,2 postotna boda više u odnosu na prethodnu Jesensku prognozu iz studenog 2017 (Tablica 1). Ovo poboljšanje projekcija gospodarskog rasta rezultat je  kombinacije snažnijeg cikličkog zamaha u Europi, u kojoj se situacija na tržištima rada i dalje popravlja, a gospodarsko je ozračje osobito pozitivno, kao i neočekivanog ubrzanja globalne gospodarske aktivnosti i trgovine. Pri tome velika potražnja, visoka iskorištenost kapaciteta i povoljni uvjeti financiranja pozitivno utječu na ulaganja tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom. Što se tiče Hrvatske, projicirane stope rasta identične su stopama rasta iskazanim u prethodnoj Jesenskoj prognozi (3,2% u 2017., 2,8% u 2018. te 2,7% u 2019. godini). U prva tri tromjesečja 2017. godine hrvatsko gospodarstvo je u prosjeku poraslo oko 3%, tako da se s nestrpljenjem očekuje podatak DZS-a o rastu BDP-a u cijeloj 2017. godini, koji će biti objavljen krajem veljače i na temelju kojeg ćemo moći vidjeti hoće li biti dosegnut rast od 3,2% koji je u svojoj prognozi predvidjela Komisija. Ostvare li se stope rasta koje je Komisija predvidjela za razdoblje 2017.-2019., hrvatsko gospodarstvo će se vratiti na pretkriznu razinu do kraja 2019. godine. Za hrvatski rast gospodarstva Komisija smatra da je solidan i široko utemeljen, osobna potrošnja i dalje ostaje glavni pokretač rasta, a rast plaća i zaposlenosti povećava raspoloživi dohodak i povjerenje potrošača. Prošle je godine oporavak investicija bio ograničen krizom u Agrokoru. Unatoč tome, obzirom na rast kreditne aktivnosti u korporativnom sektoru očekuje se oporavak investicija, premda ishod operativnog i financijskog restrukturiranja Agrokora još uvijek predstavlja rizike. Trenutni pokazatelji za 2017. godine ukazuju na još jednu rekordnu turističku sezonu u Hrvatskoj, a i izvoz roba ostvario je dobre rezultate. Sveukupno, očekuje se da će neto izvoz utjecati na rast budući da snažna domaća potražnja potiče uvoz. Zaposlenost se postojano povećava, dok se očekuje usporavanje prethodno rekordno oštro zabilježenog pada nezaposlenosti sukladno očekivanom usporavanju odljeva migranata. Očekuje se da će plaće nastaviti rasti, s obzirom na pogoršavanje uvjeta na tržištu rada, posebice u sektorima gdje nedostaje radne snage i na rast plaća u javnom sektoru.

Na području EU kao cjeline inflacijska očekivanja za 2017. godinu ostala su nepromijenjena u odnosu na Jesensku prognozu (1,7%), kao i za 2019. godinu (1,8%), dok je procjena za 2018. godinu neznatno povećana i sada iznosi 1,9%. Slična je situacija i s inflacijskim očekivanjima u Europodručju (nepromijenjene prognoze od 1,5% u 2017. i 1,6% u 2019.), dok je procjena za 2018. neznatno povećana i iznosi 1,5%. Na razini EU i Europodručja očekuje se umjeren porast temeljne inflacije (koja ne obuhvaća nestabilne cijene energije i neprerađene hrane), a pritisci na rast plaća ostaju ograničeni. Na ukupnu će inflaciju i dalje znatno utjecati predviđeni rast cijena energije te se predviđa njezin umjeren rast. Što se tiče inflacijskih očekivanja za Hrvatsku, procjena za 2017. godinu od 1,5% ostala je nepromijenjena, dok su očekivanja za 2018. i 2019. za 0,1 postotni bod povećana u odnosu na Jesensku prognozu i sada iznose 1,6% (2018.), odnosno 1,7% (2019.). Dodatni inflatorni pritisak očekuje se od povećanja cijena energije i načina kako će se ta povećanja preliti na formiranje cijena.

Tablica 1: Privremene zimske vs. Jesenske prognoze Komisije za EU, Europodručje i Hrvatsku 2017.-2019.

međugodišnje stope rasta Ostvarenje Privremena zimska prognoza Jesenska prognoza
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
EU-28                  
Realni BDP 1,8 2,3 2,0 2,4 2,3 2,0 2,3 2,1 1,9
Inflacija (HICP) 0,5 0,0 0,3 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8
Europodručje                  
Realni BDP 1,3 2,1 1,8 2,4 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9
Inflacija (HICP) 0,4 0,0 0,2 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6
Republika Hrvatska                  
Realni BDP -0,1 2,3 3,2 3,2 2,8 2,7 3,2 2,8 2,7
Inflacija (HICP) 0,2 -0,3 -0,6 1,3 1,6 1,7 1,3 1,5 1,6

Izvor: Privremena Zimska i Jesenska prognoz Komisije

Uz Privremenu zimsku prognozu Komisije 2018 vežu se i prognostički rizici, koji su uglavnom uravnoteženi. Obzirom na pozitivno ozračje, gospodarski bi rast kratkoročno mogao nadmašiti očekivanja. Srednjoročno bi na visoke globalne cijene imovine mogle utjecati promjene u procjeni rizika i temeljnih ekonomskih značajki. I dalje postoje negativni rizici povezani s neizvjesnim ishodom pregovora o Brexitu, kao i oni povezani s geopolitičkim napetostima te usmjerenošću na nacionalno orijentirane i protekcionističke politike.

Što se tiče same tehnike izrade i objave Komisijinih gospodarskih prognoza, do sada su postojale tri prognoze usklađene s ciklusom Europskog semestra (jesenska, zimska i proljetna), koje su bile sveobuhvatne u smislu ekonomskih pokazatelja (realni sektor, fiskalne politike, cijene, tržišta rada, ekonomski odnosi s inozemstvom i sl.). Od ove godine sveobuhvatne su samo jesenska i proljetna prognoza, dok je zimska prognoza proglašena privremenom, a još jedna privremena prognoza izrađivat će se u srpnju. Privremeni karakter prognoze vidi se i po broju varijabli koje se prate, analiziraju i prognoziraju, a to su sada samo realni BDP i inflacija. Za ilustraciju, dokument prošlogodišnjih Komisijinih Zimskih prognoza bio je otisnut na 194 stranice, a ovogodišnji dokument Privremenih zimskih prognoza 2018 otisnut je na svega 44 stranice.

 

[1] više na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-604_hr.htm

5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE

Povezani članci

No items found