REGI, 25.04.2018.

Početna stranica | NovostiEU | Maletić: „Za uspješnu kohezijsku politiku ključno je uključivanje lokalne i regionalne razine u pripremu i provedbu strateških dokumenata, aktivnosti i projekata“

Fill 3 Copy 6REGI, 25.04.2018.

Maletić: „Za uspješnu kohezijsku politiku ključno je uključivanje lokalne i regionalne razine u pripremu i provedbu strateških dokumenata, aktivnosti i projekata“

Na Odboru za regionalni razvoj održana je 25. travnja 2018. razmjena mišljenja s predstavnicima Svjetske banke o „Prioritetima i načelima u budućoj provedbi kohezijske politike“. Svjetska banka pripremila je izvješće pod naslovom „Preispitivanje regija koje zaostaju u Europskoj uniji“, koje za cilj ima doprinijeti raspravi u EU-u na način da se analiziraju faktori koji stimuliraju gospodarski rast ili produbljuju nejednakosti u različitim regijama Unije, a bit će objavljeno kroz nekoliko tjedana. Predstavnici Svjetske banke bili su Christian Bodewig, voditelj programa za uključiv rast u državama članicama EU-a, Europi i središnjoj Aziji, i Thomas Farole, glavni ekonomist Banke.

Zastupnica Maletić sudjelujući u raspravi istaknula je kako joj je drago što je i Svjetska banka kroz analizu u ovom izvješću došla do zaključka da kohezijska politika daje rezultate i pridonosi smanjenju razlika u razvijenosti među državama članicama, ali ukazuje i na povećanje razlika u razvijenosti među regijama i unutar regija u državama članicama, zbog čega je neophodno ESI fondove usmjeriti na financiranje aktivnosti i projekata koji će smanjivati socioekonomske razlike između gradova i ruralnih područja.

„Takve aktivnosti i projekte možemo identificirati samo ako se u donošenje strategije pametne specijalizacije uključe općine, gradovi i županije te poduzetnici, poljoprivrednici, znanstvenici i svi ostali segmenti društva koji mogu puno bolje ukazati na moguća inovativna rješenja za transformaciju postojećih procesa i bolje korištenje razvojnih potencijala na lokalnoj razini.“, istaknula je zastupnica dodavši kako smatra da je dosadašnji pristup donošenja strategije pametne specijalizacije polazeći od nacionalne razine pogrešan te ne dovodi do kvalitetnih rješenja za promjene, modernizaciju i prilagodbe potrebne za bolje pozicioniranje industrije, proizvodnih i uslužnih poduzeća te za podizanje kvalitete javnih usluga.

Zastupnica je istaknula kako se slaže s predstavnicima Svjetske banke koji su naveli kako je za bolje rezultate kohezijske politike potrebno urediti makroekonomsko i poslovno okruženje, a za to je neophodna provedba reformi. „Zbog toga je važno pronaći rješenja kako uskladiti kohezijsku politiku i njeno regionalno djelovanje s provedbom reformi koje su najvećim dijelom nacionalne. Je li rješenje reforme financirati iz kohezijske omotnice ili od država tražiti da ih financiraju iz svojih proračuna za što je dodatan argument važnost političke volje i vlasništva nad provedbom reformi?“, zaključila je ovim pitanjem svoju raspravu zastupnica Maletić.

Christian Bodewig istaknuo je kako je Svjetska banka aktivna u EU-u u području uključivog rasta i kako je upravo prije nekoliko godina jednim od svojih izvješća uvela sintagmu „Europa kao mehanizam konvergencije“. „Ne postoji niti jedna regija na svijetu koja je imala veću konvergenciju od Europe, a to se dogodilo upravo zahvaljujući zajedničkim politikama Unije.

Vezano uz reforme politika u strukturnom smislu, na što se osvrnula zastupnica Maletić, Bodewig je rekao da gledano iz perspektive regija koje zaostaju postoje različite prepreke za napredak na nacionalnoj, ali i na lokalnoj razini. Kao primjer naveo je Republiku Hrvatsku izjavivši: „Trenutno surađujemo s hrvatskom vladom i lokalnim i regionalnim samoupravama u područjima Slavonije, Baranje i Srijema, i pokušavamo ustanoviti što učiniti sa projektima koji su u tijeku, a kako bi se postiglo da ta regija koja zaostaje već dva desetljeća, krene prema naprijed. U razgovoru s lokalnim dužnosnicima postalo je evidentno da su neke stvari u dosegu lokalne vlasti, a ostalo spada u nacionalnu politiku. Zato treba utvrditi instrumente koji su na raspolaganju i na koji način se oni mogu zajedno koristiti, odnosno kako izraditi te instrumente na način da se omogući njihova interakcija.“

Nadalje, Bodewig je naglasio kako je izgradnja vještina te ulaganje u obrazovanje i vještine iznimno važno, i kako je to vrlo bitan pokretač regionalnog razvoja. „Nije riječ samo o poveznici poslodavaca i obrazovnih ustanova koje se bave strukovnim obrazovanjem. Činjenica je da postoje neke osnovne vještine nužne za uspjeh na tržištu rada i tu postoje velike razlike diljem EU-a. U nekim državama udio mladih koji su obrazovani i koji su ušli na tržište rada vrlo je visok, i tu je uglavnom riječ o mladima koji najčešće ne dolaze iz regija koje zaostaju, odnosno iz nepovoljnog socioekonomskog okruženja. Treba postići to da djeca koja odrastaju u slabije razvijenim regijama jednako razvijaju kognitivne vještine kao ona koja odrastaju u povoljnijem okruženju.“ Dalje je naglasio kako je nužno uspoređivati razvijene i manje razvijene regije kako bi ustanovili u kojem smjeru djelovati i što poduzimati, ali ključno je uspoređivati ne samo europske regije nego i regije unutar država. „Kohezijska politika mora biti pokretač napretka regija koje zaostaju.“, istaknuo je zaključno Bodewig.

Farole je odmah na početku istaknuo kako BDP po glavi stanovnika zemalja članica EU-a pokazuje da ekonomski uspjeh nije jednako raspodijeljen, kao ni u ostatku svijeta. „Naravno, to ima posljedice na političku i socijalnu koheziju, ali i na sveukupne ekonomske rezultate. Velike razlike među regijama potkopavaju ekonomski potencijal EU-a kao cjeline, a regionalna kohezija u tome ima veliku ulogu. Od 2000. godine do početka krize vidjeli smo snažnu konvergenciju, koju je kriza onda zaustavila, ali taj se proces sada polako vraća. Dakle, stroj za konvergenciju u EU-u još uvijek postoji i dosta je snažan, ali se suočava s određenim izazovima.“ Što se tiče razlika između država članica, Farole je naglasio kako je i tu konvergencija vidljiva. To znači da se događaju strukturne promjene vezane uz urbanizaciju i tehnologiju, koja koncentrira određene aktivnosti u pojedinim regijama, a takav trend će se vjerojatno i nastaviti.

Jedna od točaka o kojima izvješće svjetske banke također govori jest zajednički rast (growing united), koji vrši snažan pritisak na konvergenciju. „U posljednje vrijeme puno se govori o ulozi tehnologije i robota koji uzimaju radna mjesta, međutim taj proces se razvija već dugo i vidimo da je u posljednja dva desetljeća nastupilo veliko smanjenje manualnog rada i veliko povećanje kognitivnih radnih mjesta. Posljedice su toga da se poduzeća koja tehnološki napreduju i vještine koncentriraju u određenim regijama. To stavlja pritisak na ciljeve konvergencije jer se sav razvojni potencijal kumulira u centrima gdje su tehnološki najjača poduzeća.“

Prema Faroleu, za kohezijsku politiku je poruka da treba ići prema kovergenciji BDP-a po glavi stanovnika. „Kohezijska politika može biti učinkovita ako prihvati dva cilja: prvo, da cilja na potencijale regija, a posebno potencijal rasta i stvaranja radnih mjesta, te drugo, da gleda na jednakost prilika, odnosno na mjere socijalnog napretka, kako bi pojedinci i poslovni subjekti, bez obzira na to gdje rade i žive imali jednake prilike za razvoj.“ Također, istaknuo je kako je za kohezijsku politiku bitno potaknuti da svaka regija na temelju resursa koji su joj na raspolaganju maksimizira svoj potencijal i iskoristi dane mogućnosti, te da istovremeno gradi i razvija svoje resurse kroz vrijeme. „Ako se promatra cijela Europa, ima oko 100 regija koje premalo iskorištavaju potencijale koji su im na raspolaganju. Kada bi se koristili ti potencijali, BDP po glavi stanovnika mogao bi se dići za oko 9%. To je vrlo značajno i svjedoči tome da ima mnogo potencijala u regijama u Europi da prevladaju, odnosno prekorače ono što su postigle dosad.“

U odnosu na sve prije rečeno, istaknuo je Farole, vrlo je važno definirati na što usredotočiti kohezijsku politiku i njezine prioritete. Kazao je kako kohezijska politika trenutno ima veliku ulogu i učinak u sektorskom razvoju i pametnoj specijalizaciji (radu koji se usredotočuje na sektore i poduzeća), i u tom smjeru treba nastaviti. „Pet je glavnih područja politika u kojima treba djelovati: 1) Poslovno okruženje – od ključne je važnosti posebno u regijama niskog rasta; 2) Regionalno poslovno okruženje – postoje velike razlike ne samo među državama, nego i među regijama unutar istih država; 3) Urbanizacija – kohezijska politika dosta naglašava kako se mora usredotočiti na sprječavanje takvih djelovanja koja dovode do narušavanja i neučinkovite urbanizacije manjih gradova gradova. Gradove treba razvijati na način da se događaju pozitivni efekti na okolna ruralna područja te tako treba smanjivati razlike u regijama koje zaostaju.; 4) Vještine – postoji veliki jaz između država u EU, ali i među regijama država članica; 5) Institucije – institucije su vrlo vezane uz gospodarske rezultate, i na svjetskoj i na europskoj razini, ali ne znamo kako to prevladavati. U izvješću se naglašava kako se fokus sa samih institucija mora više usmjeriti prema regijama. Do poboljšanja institucija doći će kad regije preuzmu odgovornost za svoje politike i kad budu odgovorne za razvoj tih politika, ali uz snažnu tehničku pomoć i ulaganja iz kohezijske politike za razvoj kapaciteta. U programu za regije koje zaostaju, pokazuje se da postoje obećavajuće prilike i pozitivni rezultati te u novom programskom razdoblju taj pilot-projekt treba još više poboljšati i pojačati.“

 

 

slika-zaslona-2018-12-19-u-14-11-25
I’M studeni / prosinac 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
slika-zaslona-2018-12-19-u-14-11-25
I’M studeni / prosinac 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE

Povezani članci

No items found