REGI, 10.10.2017.

Početna stranica | NovostiEU | Maletić: „Potrebne hitne mjere Europske komisije za ubrzanje provedbe EU fondova i priprema za novo razdoblje“

Fill 3 Copy 6REGI, 10.10.2017.

Maletić: „Potrebne hitne mjere Europske komisije za ubrzanje provedbe EU fondova i priprema za novo razdoblje“

 

Na zasjedanju Odbora za regionalni razvoj (REGI), u utorak 10. listopada u Bruxellesu održana je razmjena mišljenja s povjerenicom Europske komisije za regionalnu politiku i urbani razvoj Corinom Cretu i Povjerenstvom za teritorijalnu kohezijsku politiku Europskog odbora regija (COTER)  na temu „Trenutačno stanje kohezije u EU: zaključci iz Sedmog izvješća o koheziji“.

„Iznimno mi je drago jer održavamo razmjenu mišljenja u sklopu Europskog tjedna regija i gradova. To će nam zasigurno pomoći da osiguramo bolju političku komunikaciju i svijest o važnosti kohezijske politike za sve donositelje odluka. Smatram kako Sedmo kohezijsko izvješće ispunjava naše očekivane zahtjeve, dobili smo jasnu sliku i povratnu informaciju kako se kohezijska politika implementirala u prošlosti i što su sve bile naše greške u provođenju. Izvješće će nam poslužiti kao pomoćna platforma u formiranju razmišljanja o budućnosti kohezijske politike“, naglasila je povjerenica Cretu.

„Smatram kako imamo razloga za optimizam s obzirom na rast europskog gospodarstvo, ali svakako trebamo ulagati zajedničke napore u borbi protiv netolerancije, rješavanju problema klimatskih promjena te raditi na povećanju solidarnosti, a za to je nedvojbeno najvažnija kohezijska politika. Znamo da sve regije nisu jednako razvijene s obzirom na podjele u našem društvu. Pojavljuju se migracije unutar Europske unije iz ruralnih sredina prema gradovima, iz manje razvijenih u bogatije države članice, te upravo radi toga moramo povećati napore kako se određeni dio europskog stanovništva ne bi osjećao izoliranim, a kao krajnji cilj nam je omogućiti da svaki Europljanin ima jednaku šansu. Unatoč kritikama, smatram kako je upravo kohezijska politika ključni instrument s kojim možemo promovirati gospodarski razvoj, socijalnu uključenost i konvergenciju u Europi. Pored navedenog, smatram da bi trebali imati jedinstveni fond za gospodarski i teritorijalni razvoj“, naglasila je povjerenica Cretu.

Tijekom rasprave, zastupnici su se složili s povjerenicom Cretu kako je iz Sedmog kohezijskog izvješća vidljiv gospodarski oporavak Europske unije uz smanjenje regionalnih razlika. Upozorili su kako države članice i njezine regije ne izlaze iz krize na jednake načine i kako treba na to obratiti pažnju u budućnosti kako ne bi došlo do znatnih razlika između regija.

„Moramo nastaviti s naporima i radom te se više usredotočiti na potporu malim i srednjim poduzećima i inovacijama kako bi omogućili veću otpornost Europske unije na izazove koji su pred nama. Potrebno je približiti rezultate kohezijske politike našim građanima jer su oni ti koji osjećaju direktne koristi. Zajedničkim snagama moramo raditi na međusobnom približavanju europskih regija kako bi poboljšali učinkovitost kohezijske politike. Kohezijska politika mora nastaviti biti temelj razvoja Europske unije“, naglasili su zastupnici.

U raspravu se uključila i zastupnica Maletić te je istaknula važnost Sedmog kohezijskog izvješća, potrebu za ubrzanjem provedbe i boljom pripremom za brže i efikasnije korištenje EU sredstva u novoj perspektivi, nakon 2020.

„Sedmo izvješće o kohezijskoj politici se jasno usmjerava na učinkovitost i realizaciju ciljeva postavljenih na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, što smatram izvrsnim. Iz Izvješća proizlaze dva ključna pitanja. Prvo pitanje je vezano uz ubrzanje implementacije kohezijske politike u trenutnom razdoblju 2014-2020 dok se drugo pitanje odnosi na buduće razdoblje i kako se što bolje pripremiti kako bismo bili učinkovitiji i uspješniji, pogotovo u procesu konvergencije. Ako se želi odgovoriti na navedena pitanja, prvo moramo vidjeti kako ćemo premostiti nedostatak nedovoljnog broja projekata spremnih za provedbu, nedostatka administrativnih kapaciteta, sporosti postupaka javne nabave i problem velikog broja neriješenih imovinsko-pravnih pitanja. Rješavanje ovih prepreka znači provedbu strukturnih reformi poput reforme javne uprave, pravosuđa, jačanje jedinstvenog tržišta i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, a to se ne može dogoditi preko noći. To su mjere koje moramo poduzeti kako bismo bili uspješniji u budućnosti, a za ubrzanje u sadašnjem razdoblju potrebne su nam hitne mjere poput onih poduzetih u perspektivi 2007-2013. Jednu smo već primijenili kada smo izmijenili regulativu i omogućili korištenje EU fondova za saniranje šteta nastalih zbog prirodnih katastrofa te kroz to uz pomoć kohezijske politike nastojimo odgovoriti na potrebe naših građana, poduzetnika, poljoprivrednika i dati im potporu za ono što im treba u svakodnevnom životu, a istovremeno širimo obuhvat i ubrzavamo korištenje EU fondova. Potrebno je osmisliti konkretne akcijske planove za svaku državu članicu s mjerama za ubrzanje korištenja EU sredstava. U budućnosti, ako želimo snažniji gospodarski rast u regijama  koje ekonomski i socijalno zaostaju potrebno je EU fondove usmjeriti na financiranje ne samo investicija, nego i strukturnih reformi i mjera pametne fiskalne konsolidacije jer je to miks ekonomskih politika koje djeluje razvojno. Kada govorimo o uvođenju novih prioriteta, što ste Povjerenice spomenuli i novom financiranju iz kohezijske politike, smatram da je za to potrebna veća sinergija s proračunima država članica jer ne možemo iz malih i ograničenih sredstava koje imamo za kohezijsku politiku riješiti sve izazove koji su pred Europskom unijom. Potrebno nam je više sinergije s nacionalnim proračunima kada je u pitanju provedba ekonomske politike i strukturnih reformi za što je važan preduvjet harmonizacija nacionalnih programa reformi i operativnih programa. Trenutno se nacionalni programi reforme donose svake godine za sljedeće tri godine, a operativni programi kao strateški dokumenti kohezijske politike na početku razdoblja za sedam godina zbog čega su u velikom broju slučajeva neusklađeni“, istaknula je u svom izlaganju zastupnica Maletić.

 

screen-shot-2018-07-25-at-12-50-57
I’M srpanj 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
screen-shot-2018-07-25-at-12-50-57
I’M srpanj 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE

Povezani članci

No items found