ECON EMPL, 28.6.2018.

Početna stranica | NovostiEU | Dombrovskis: Ključne reforme su poboljšanje poslovnog okruženja, jačanje javne uprave i poboljšanje upravljanja, uz intenziviranje borbe protiv korupcije

Fill 3 Copy 6ECON EMPL, 28.6.2018.

Dombrovskis: Ključne reforme su poboljšanje poslovnog okruženja, jačanje javne uprave i poboljšanje upravljanja, uz intenziviranje borbe protiv korupcije

U četvrtak, 28. lipnja 2018. na zajedničkoj sjednici Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) održan je gospodarski dijalog i razmjena gledišta o Europskom semestru za 2018. s osvrtom na specifične preporuke po državama članicama (engl. Country Specific Recommendations, CSR). Na sjednici su sudjelovali potpredsjednik Europske komisije odgovoran za euro i socijalni dijalog Valdis Dombrovskis te povjerenica odgovorna za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen.

Potpredsjednik Dombrovskis uvodno je istaknuo kako su preporuke usidrene u tri prioriteta: ulaganja, strukturne reforme i odgovornu fiskalnu politiku te da su prilagođene specifičnim situacijama za pojedine zemlje, a njihova razina specifičnosti odražava ozbiljnost izazova s kojima se suočava svaka država članica. Također, dodao je da se preporuke temelje na smjernicama Europskog stupa socijalnih prava s visokim standardima za modernizaciju sustava radne i socijalne zaštite, a velik naglasak stavljen je na socijalni dijalog i uključivanje socijalnih partnera u reformski proces.

Posebno je naglasio kako su, s ciljem jačanja nacionalnog vlasništva nad Europskim semestrom, ojačali dijalog s vladama, nacionalnim parlamentima, socijalnim partnerima i ostalim dionicima u državama članicama. Taj dijalog pomogao je Komisiji u identifikaciji izazova, najhitnijih reformi, kao i prepreka reformama i ulaganjima.

Osvrnuvši se na trenutno stanje gospodarstva u Europskoj uniji, istaknuo je kako se rast nastavlja, ali nešto slabijim tempom ove i sljedeće godine. Pritom je zaposlenost rekordna, ulaganja se oporavljaju, a javne financije se poboljšavaju. Naglasio je da je, unatoč postignutom napretku u smanjivanju makroekonomskih neravnoteža, razina javnog i privatnog duga te nenaplativih zajmova i dalje visoka u nekim državama članicama. Dodatno, postoje rizici povezani s trgovinskim protekcionizmom i volatilnošću na globalnim financijskim tržištima.

U pogledu provedbe reformi kao odgovor na specifične preporuke naveo je da je napredak neujednačen, stoga je ključno iskoristiti trenutnu situaciju za jačanje naših ekonomskih temelja i poboljšanje otpornosti. Pritom je naglasio kako su strukturne reforme potrebne za rješavanje strukturnih slabosti i stvaranje fiskalnog prostora kojim bi se osiguralo manevriranje u lošim vremenima. Posebno je istaknuo reforme usmjerene na poboljšanje poslovnog okruženja, jačanje javne uprave i poboljšanje upravljanja uz intenziviranje borbe protiv korupcije. Isto tako naveo je kako su potrebni stalni napori za modernizaciju tržišta rada i sustava socijalne zaštite, a zemlje moraju poboljšati održivost zdravstvenih i mirovinskih sustava budući da će fiskalni učinak starenja populacije biti značajan izazov u gotovo svim državama članicama. Osim toga, potrebno je uložiti više napora za poboljšanje obrazovnih sustava, uključujući i cjeloživotno učenje.

Kako bi podržali države članice u provedbi reformi, Dombrovskis je istaknuo prijedloge Komisije usmjerene na povećanje proračuna za Program podrške strukturnim reformama do 2020., te novi program potpore reformama za razdoblje nakon 2020.

U pogledu poštivanja Pakta o stabilnosti i rastu, Dombrovskis je naveo kako je Vijeće ukinulo postupak prekomjernog deficita za Francusku čime je od ove godine samo Španjolska ostala u korektivnom mehanizmu Pakta. Također, napomenuo je kako je Komisija ocijenila da u ovom trenutku neće predložiti otvaranje postupka prekomjernog deficita za Belgiju i Italiju na temelju ispunjavanja kriterija kretanja javnog duga dok je za Rumunjsku i Mađarsku otvorena procedura značajnog odstupanja u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu.

Na kraju je Dombrovskis istaknuo kako je Komisija usvojila i dvogodišnje Izvješće o konvergenciji kojim se ispituje usklađenost država koje nisu u eurozoni s kriterijima konvergencije i usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a. Tri države –  Bugarska, Hrvatska i Švedska – ispunjavaju sve nominalne kriterije konvergencije osim stabilnosti tečaja za koji se trebaju priključiti Mehanizmu deviznog tečaja II (ERM II),  a jedino je zakonodavstvo u Hrvatskoj u potpunosti usklađeno s pravom EU-a koje je vezano za ulazak u eurozonu.

Povjerenica Thyssen navela je kako je ovogodišnji europski semestar od početka usklađen s načelima Europskog stupa socijalnih prava te da preporuke daju smjernice za rješavanje socijalnih i ekonomskih izazova. Posebno je naglasila kako ekonomski napredak mora biti vidljiv i u socijalnom napretku u državama članicama. U tom smislu istaknula je važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja čime bi se razvile nove vještine za pristup tržištu rada što će povećati produktivnost i inovacije, ali i adresirati problem siromaštva. Također, istaknula je važnost kako odgovarajućih reformi na tržištu rada, tako i pravičnih plaća koje će omogućiti dostojanstveni životni standard.

im2
I’M veljača 2019.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
im2
I’M veljača 2019.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE

Povezani članci

No items found