ECON, 17.02.2016.

Početna stranica | NovostiEU | Dobit će se oporezivati u državi u kojoj je i stvorena, a financijski sustavi postaju sigurniji

Fill 3 Copy 6ECON, 17.02.2016.

Dobit će se oporezivati u državi u kojoj je i stvorena, a financijski sustavi postaju sigurniji

U sklopu Europskog parlamentarnog tjedna, u ponedjeljak 16. veljače 2016., u Bruxellesu održan je međuparlamentarni odbor u organizaciji Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) na kojem su zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata raspravljali o dvije aktualne teme: sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza kroz smanjivanje osnovice i prijenos dobiti (BEPS) te o bankovnoj uniji.

Sprječavanje izbjegavanja poreza kroz smanjivanje osnovice i prijenos dobiti (BEPS): Dobit će se oporezivati u državi u kojoj je i stvorena

U prvom panelu, na temu BEPS-a, uvodno je govorila predstavnica OECD-a Caroline Malcom s obzirom da je OECD proveo projekt BEPS-a koji je rezultirao akcijskim planom. Na početku je Malcom izrazila zadovoljstvo što je u vrlo kratkom vremenu postignut konsenzus svih država koje su sudjelovale na definiranju svih 15 mjera akcijskog plana. Naglasila je kako je cilj akcijskog plana ukloniti rupe u zakonima koje su omogućile multinacionalnim kompanijama izbjegavanje poreza, te kako je postignuta ravnoteža između opterećenja koje novi propisi nameću poduzećima i samih koristi koje ti propisi donose. Mjere iz akcijskog plana uključuju obvezne mjere koje moraju provesti sve države jer je važan zajednički učinak, zatim mjere koje države nisu obvezne poduzeti, ali ako ih žele poduzeti, moraju poštovati definirane smjernice, te naposljetku obveze objavljivanja različitih informacija. Malcom je najavila da je želja OECD-a u sljedećoj fazi proširiti projekt i na druge države izvan OECD-a. Na kraju je istaknula da sada slijedi provedba akcijskog plana, koju vidi kao veći izazov od samog donošenja akcijskog plana, te je izrazila spremnost na pomoć državama u izgradnji kapaciteta potrebnih za provedbu mjera.

Direktor u Općoj upravi za poreze i carinsku uniju, Valère Moutarlier, govorio je o paketu mjera za sprječavanje BEPS-a koje je početkom godine objavila Europska komisija, s ciljem provedbe OECD-ovog akcijskog plana. Posebno je naglasio da novi paket mjera uvodi pošteno oporezivanje jer će se dobit oporezivati tamo gdje je ostvarena. U sklopu paketa poreznih mjera, Komisija je iskoristila sve adekvatne instrumente, od direktiva, preporuka do koordinacije nacionalnih politika kroz Kodeks o postupanju. Moutarlier je istaknuo važnost koordinirane i dosljedne provedbe mjera na unutarnjem tržištu. Za učinkoviti provedbu mjera nužna su partnerstva među institucijama Europske unije kao i država članica.

Predsjednik Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere sa sličnim učinkom, Alain Lamassoure, istaknuo je kako je važno shvatiti da nacionalni porezni sustavi nisu prilagođeni gospodarstvu 21. stoljeća, odnosno globalizaciji te kako mnoge velike tvrtke izbjegavaju međusobnu konkurenciju koristeći porezne pogodnosti u raznim državama. Naglasio je važnost otvorenih i transparentnih pravila koje će osigurati pošteno natjecanje. Nastavno na poduzete korake u području BEPS-a, ustvrdio je kako već dolazi do promjene u razmišljanjima što se vidi u ponašanju multinacionalnih kompanija koje polako prestaju s dosadašnjom praksom. Naposljetku je naglasio važnost da ostali partneri EU, posebno SAD, također poduzmu mjere kojima bi se proveo OECD-ov akcijski plan.

Izvjestitelj za anti-BEPS direktivu, Hugues Bayet, istaknuo je da je Europski parlament puno napravio u ovom području. Naglasio je važnost unificiranog poreznog sustava koji je temelj ujedinjenog tržišta, a koji mora spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza.

Bankovna unija: Jača sigurnost i povjerenje u financijski sustav

Na drugom panelu održala se razmjena mišljenja s Danièle Nouy, predsjednicom Nadzornog odbora Europske središnje banke te s Elke König, predsjednicom Jedinstvenog sanacijskog odbora, o najnovijim zbivanjima u procesu uspostave bankovne unije.

Danièle Nouy istaknula je kako je bankarski sektor bitno drugačiji nego 2012., naglasivši kako se kapitaliziranost banaka povećala s oko 9 posto na 13 posto. Također se poboljšala kvaliteta imovine što je banke učinilo otpornijima na buduće šokove na financijskom tržištu. Međutim, Nouy je naglasila kako unatoč pozitivnim pomacima i dalje postoje rizici koje treba otkloniti, pritom misleći na visoku razinu nenaplativih zajmova koji su prijetnja financijskoj stabilnosti. Istaknula je, međutim, kako je i na to području postignut pozitivan pomak, ističući kako je Nadzorni odbor s nacionalnim regulatornim tijelima već uskladio definiciju nenaplativih zajmova, što smatra vrlo bitnim korakom u rješavanju tog problema. Kao što je to već Mario Draghi naglasio na jučerašnjem monetarnom dijalogu, Nouy je danas ponovno istaknula kako se neće tražiti dodatni kapitalni zahtjevi, što će omogućiti bankarskom sektoru bolje planiranje svojih aktivnosti unutar već postojećih regulatornih zahtjeva.

Nouy je naglasila kako se uspostavom Jedinstvenog nadzornog mehanizma stvorila zajednička metodologija za makroprudencijalne zahtjeve koja tretira sve banke jednako. Međutim, istaknula je kako se još nije postignuta potpuna harmonizacija pravila, budući da države članice i dalje imaju pravo provoditi diskrecijske mjere pri provedbi dogovorenih pravila. Kao primjer navela je Direktivu o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju, te istaknula kako sada u Europskoj uniji postoji 19 različitih sustava koji su nastali pri prenošenju te Direktive u nacionalna zakonodavstva, što ona smatra nepotrebnim i nepoželjnim.

Elke König je svoje izlaganje podijelila u dva dijela. U prvom dijelu govorila je o dosadašnjim postignućima Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB), a u drugom dijelu je predstavila prioritete SRB-a za 2016. Naglasila je kako SRB trenutno zapošljava 130 stručnjaka, te se očekuje zapošljavanje još toliko stručnjaka do kraja godine. Međutim, unatoč tome, SRB je od 1. siječnja potpuno operativan. Naglasila je kako je dogovorena suradnja između Europskog parlamenta i SRB-a te je potpisan memorandum o razumijevanju između ESB-a i SRB-a radi razmjene informacija, kako bi se postigla veća transparentnost rada, te pravovremena reakcija u slučaju krize. Istaknula je kako je uspostavljena i bliska suradnja sa nacionalnim tijelima kako bi se osiguralo bolje prenošenje pravila u nacionalna zakonodavstva. Upoznala je zastupnike i s činjenicom da SRB surađuje i s ostalim regulatornim i međunarodnim tijelima budući da europske banke posluju i na trećim tržištima.

U drugom dijelu svoga izlaganja, König je predstavila prioritete rada u 2016. Kao prvi prioritet istaknula je planiranje sanacije, odnosno pripremu i izradu sanacijskih planova. Naglasila je pritom kako države članice moraju što prije pravilno i potpuno prenijeti u svoja zakonodavstva Direktivu o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju. Složila se s Nouy da postoje razlike u sustavima 19 država članica koje su do sada prenijele direktivu. U vezi Jedinstvenog sanacijskog fonda naglasila je kako korištenje fonda neće biti isključivo ograničeno na situacije kada minimalno 8 posto ukupnih obveza snose dioničari i vjerovnici, već će taj postotak ovisiti i o složenosti banaka, te da postoji mogućnost da će taj postotak biti i veći za veće institucije. Komentirajući kako će SRB tek 2024. biti potpuno funkcionalan tek kad se prikupi potreban iznos od 55 milijardi eura od sudionika na tržištu, naglasila je kako je uspostavljeno prijelazno financiranje putem doprinosa nacionalnih tijela za sanaciju. Upoznala je zastupnike s činjenicom kako je dosad prikupljeno 4,3 milijarde eura za 2015. godinu, dok se do 30. lipnja očekuje uplata doprinosa za 2016.

Naposljetku, naglašena je važnost dovršetka trećeg stupa bankovne unije, odnosno uspostave Europskog sustava osiguranja depozita koji će donijeti potrebnu sigurnost za građane, smanjiti nestabilnosti na financijskom tržištu te ukloniti vezu između nacionalnih proračuna, odnosno novca poreznih obveznika i banaka koje propadaju. Naglašena je pritom važnost pravilne i potpune implementacije već dogovorenih pravila kako bi se osigurali stabilniji temelji trećem stupu bankovne unije.  

 

5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE