TRAVANJSKO IZVJEŠĆE, 20.04.2018.

Početna stranica | Nakon izlaska iz Postupka prekomjernog deficita, Hrvatska ostvarila fiskalni suficit od 0,8% BDP-a u 2017.

Fill 3 Copy 6TRAVANJSKO IZVJEŠĆE, 20.04.2018.

Nakon izlaska iz Postupka prekomjernog deficita, Hrvatska ostvarila fiskalni suficit od 0,8% BDP-a u 2017.

Državni zavod za statistiku je 20.04.2018. godine objavio travanjsko Izvješće o prekomjernom proračunskom manjku i razini duga opće države tijekom razdoblja 2014.-2017. godine za Republiku Hrvatsku[1].

Hrvatska je u 2017. zabilježila po prvi put proračunski suficit u iznosu od 2,7 milijardi kuna (ili 0,8% BDP-a). Rezultat je to nastavka trenda višegodišnjeg smanjenja deficita konsolidirane opće države, koji je u 2016. iznosio 0,9 % BDP-a, u 2015. 3,4% BDP-a te u 2014. 5,1% BDP-a (Tablica 1).

Najveći utjecaj na stvaranje suficita u 2017. godini imalo je znatno poboljšanje financijskih rezultata izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća, kao i povećanje poreznih prihoda. S druge strane, smanjenje rashoda od 0,9 postotnih bodova u BDP-u rezultat je smanjenja državnih investicija (s 3,2% BDP-a u 2016. na 2,7% u 2017.) i smanjenja kamatnih rashoda države (s 3,1% BDP-a u 2016. na 2,7% u 2017.).

Kada iz vrijednosti pokazatelja proračunskog salda isključimo kamatne rashode u iznosu od 2,7% BDP-a, tijekom 2017. godine ostvaren je primarni suficit od čak 3,4% BDP-a. To je treća godina za redom u kojoj Hrvatska bilježi primarni suficit: 2015. godine iznosio je blagih 0,034%, a u 2016. godini 2,2% BDP-a.

Iako je dug u nominalnom iznosu blago porastao u odnosu na 2016., zbog bržeg rasta BDP-a od duga, vrijednost pokazatelja udjela duga u BDP-u smanjena je s 80,6% u 2016. na 78% u 2017. Pri tome je zabilježen porast udjela duga po osnovi izdanih dužničkih vrijednosnih papira, dok je udio zajmova u strukturi duga smanjen.

Rashodi opće države za investicije smanjuju se tijekom cijelog promatranog razdoblja. U 2014. godini ti rashodi iznosili su 3,6% BDP-a, u 2015. i 2016. smanjeni su na 3,2%, a u 2017. godini na 2,7%. U 2015. godini udio državnih rashoda za kamate iznosio je 3,5% BDP-a (porast od 0,1 postotni bod u odnosu na 2014. godinu).

Kako je razina duga države po prvi put značajnije smanjena u 2016. i nova zaduženja se od tada ugovaraju po povoljnijim uvjetima, razina rashoda za kamate u BDP-u smanjena je na 3,1% u 2016., odnosno na 2,7% u 2017. Pri tome treba napomenuti da je za poboljšanje vrijednosti tog pokazatelja osim apsolutnog smanjenja razine duga zaslužan i porast razine nominalnog BDP-a (za 3,1% u 2016., odnosno za 4% u 2017.).

Tablica 1: Republika Hrvatska – pokazatelji deficita i duga konsolidirane opće države i s njima povezani pokazatelji 2014.-2017.

u % BDP-a i međugodišnje stope rasta 2014 2015 2016 2017
Proračunski prihodi 43,0 44,9 46,3 46,0
Proračunski rashodi 48,1 48,4 47,2 45,3
– od toga: rashodi opće države za investicije 3,6 3,2 3,2 2,7
– od toga: rashodi opće države za kamate 3,4 3,5 3,1 2,7
Proračunski saldo -5,1 -3,4 -0,9 0,8
-od toga: središnja država -5,5 -3,4 -1,2 0,7
-od toga: lokalna država -0,1 0,1 0,0 0,0
-od toga: fondovi socijalne sigurnosti 0,4 -0,2 0,2 0,1
Primarni saldo proračuna (ne uključuje rashode za kamate) -1,7 0,0 2,2 3,4
Konsolidirani dug opće države 84,0 83,8 80,6 78,0
– od toga: dužnički vrijednosni papiri 50,6 51,8 51,5 53,4
– od toga: zajmovi 33,4 32,0 29,2 24,6
Rast BDP-a (nominalni, u % u odnosu na prethodnu godinu) 2,3 3,1 4,0
Izvor: DZS, Priopćenje 12.1.2/1. od 20.04.2018.

[1] dostupno na: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/12-01-02_01_2018.htm . Priopćenje na prvoj stranici sadrži i dodatne poveznice za pristup EDP notifikacijskim tablicama koje su dostavljene Eurostatu te tablicu temeljnih agregata sektora opće države (2014.-2017.) u excel formatu.

slika-zaslona-2018-12-19-u-14-11-25
I’M studeni / prosinac 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
slika-zaslona-2018-12-19-u-14-11-25
I’M studeni / prosinac 2018.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE