MMF, 23.05.2018.

Početna stranica | MMF poručuje kao i Europska komisija: „Za ozbiljan rast potrebne su reforme“

Fill 3 Copy 6MMF, 23.05.2018.

MMF poručuje kao i Europska komisija: „Za ozbiljan rast potrebne su reforme“

U srijedu, 23. svibnja Međunarodni monetarni fond (MMF) objavio je zaključnu Izjavu nakon posjeta Hrvatskoj. Posjet misije MMF-a Hrvatskoj trajao je od 14. do 15. svibnja, a sastali su se s ministrom financija Zdravkom Marićem, guvernerom Hrvatske narodne banke (HNB) Borisom Vujčićem te ostalim ključnim donositeljima odluka.

Zaključeno je kako hrvatskom gospodarsku rastu uvelike doprinose povoljni turistički rezultati, snažna domaća potrošnja te robni izvoz. Upravo zahvaljujući dobrim prihodima od turizma nastavit će se bilježiti znatan višak u razmjeni roba i usluga, unatoč rastu uvoza roba.

Prema procjeni očekuje se kako će rast BDP-a u 2018. ostati na razini od 2,8%, dok se za srednjoročno razdoblje u slučaju neprovođenja znatnih strukturnih reformi predviđa postpuno usporavanje do 2%. U Izjavi je istaknuto kako je bez obzira na opadajući trend nezaposlenost i dalje visoka, a iznosi oko 10%.

Upravo se zbog navedenog naglašava potreba za znatnijim strukturnim reformama kako bi došlo do unapređenja poslovnog okruženja, čime bi se potaknulo stvaranje novih radna mjesta i gospodarski rast. U projekcijama se navodi kako će inflacija kroz srednjoročno razdoblje ostati u rasponu od 1,5 do 2%.

Znatni napreci ostvareni su u restrukturiranju duga hrvatskih autocesta, ali potrebno je restrukturirati poslovanja ne samo autocesta nego svih javnih poduzeća osobito Hrvatskoh željeznica kako bi se u budućnosti ostvarivali željeni pozitivni rezultati.

Ostvarenje fiskalnih rezultata koji znatno premašuju očekivanja rezultirali su viškom proračuna opće države u 2017., što je prvi put nakon neovisnosti Hrvatske. Višak od 0,8% BDP-a rezultat je pametnog ograničenja potrošnje, umjerenih javnih ulaganja, sveobuhvatnog smanjenja tekućih rashoda te dobrog prikupljanja prihoda. Posljedično dobrim fiskalnim rezultatima došlo je do smanjenja javnog duga od gotovo 5 postotnih poena, koji je iznosio 78% BDP-a.

U Izjavi je naglašeno kako je obzirom na povoljnu cikličku poziciju potrebno održati pozitivne fiskalne rezultate kako bi se smanjio javni dug koji je visok, a samo na taj način se može stvoriti prostor koji se može iskorititi u ciklusima usporavanja gospodarske aktivnosti. Izjavom je upućeno nekoliko preporuka, a neke od njih su održavanje manjeg proračunskog viška kroz srednjoročno razdoblje, poboljšanje strukture potrošnje smanjenjem rashoda uz paralelno povećanje kvalitete javnih usluga i iskorištavanje sredstava EU fondova. U pogledu srednjoročnog proračunskog okvira donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o proračunu poboljšalo bi usklađenje fiskalnih pravila i institucija u Hrvatskoj s europskim standardima.

Hrvatska treba nastaviti s nastojanjima unapređenja poslovnog okruženja smanjenjem parafiskalnih troškova, racionalizacijom javne uprave i smanjenjem administrativnih prepreka kao i poboljšanjem učinkovitosti poduzeća u državnom vlasništvu, prodajom nedovoljno iskorištene državne imovine te unapređenjem pravnog sustava. U Izjavi se navodi kako će provođenje spomenutih reformi te unapređenje obrazovanja i strukovnog osposobljavanja pomoći Hrvatskoj u ostvarenju ciljeva nacionalnog programa reformi koji se odnose na povećanje dohotka, otvaranje novih radnih mjesta i povećanje standarda građana što su preduvjeti za ispunjavanje cilja ulaska u Eurozonu.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenih makroekonomskih rezultata i procjena MMF-a za buduća razdoblja.

 

Tablica 1. Ostvareni makroekonomski rezultati uz uključenu procjenu MMF-a za odabrano razdoblje

Makroekonomski pokazatelj/Godina 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Procjena
2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Promjena realnog BDP-a (% godišnja promjena) -2,2 -0,6 -0,1 2,3 3,2 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2
Inflacija (godišnja % promjena) 3,4 2,2 -0,2 -0,5 -1,1 1,1 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8
Javni dug (% BDP-a) 70,6 81,7 85,8 85,4 82,7 78,4 75,5 72,6 69,6 66,5 63,2 60,7
Proračun opće države (suficit/deficit) -5,3 -5,3 -5,4 -3,3 -0,9 0,6 -0,5 -0,3 0,2 0,4 0,6 0,7

Izvor: izrada autora prema International Monetary Fund, 2018., „World Economic Outlook (April 2018)“, dostupno na: http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO, pregledano 23.5.2018.

 

im2
I’M veljača 2019.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
im2
I’M veljača 2019.

Informativni mjesečnik Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE