KARLOVAC, 06.12.2016.

Početna stranica | Maletić: “Uključenost savjeta mladih u kreiranje politika pokazatelj je otvorenosti države”

Fill 3 Copy 6KARLOVAC, 06.12.2016.

Maletić: “Uključenost savjeta mladih u kreiranje politika pokazatelj je otvorenosti države”

Zastupnica u Europskom parlamentu Ivana Maletić održala je u petak 2. prosinca 2016. u Karlovcu predavanje na temu „Mladi i EU“ u sklopu Nacionalne konferencije savjeta mladih Republike Hrvatske. U prvom dijelu predavanja zastupnica je predstavila ključne europske politike za mlade, EU strategiju za mlade i Nacionalni program za mlade 2014. – 2017., a u drugom prikaz otvorenih natječaja i natječaja u najavi Europskog fonda za ruralni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj na koje se mogu prijaviti mladi poduzetnici i poljoprivrednici, organizacije civilnog društva koje rade s mladima te visokoobrazovne ustanove.

„Mlade je važno uključiti u donošenje strateških dokumenata, akcijskih planova i odluka na svim područjima, a ne samo vezano uz politike za mlade. Sve politike poput obrazovne, socijalne, okolišne, energetske, transportne i ostalih važne su i za mlade. Država koja uključuje mlade i stavlja u funkciju njihovu kreativnost i inovativnost ima veće šanse za uspjeh. Upravo zato se rado odazivam pozivima savjeta mladih i želim vam pomoći u postizanju što aktivnije uloge u hrvatskom društvu“, kazala je uvodno zastupnica Maletić

Tijekom prezentacije zastupnica je ukazala na važnost razvoja transverzalnih vještina u Hrvatskoj, istaknuvši: „Ključne kompetencije sastoje se od temeljnih i transverzalnih vještina. I dok je status temeljnih vještina (pismenost, matematika, prirodoslovlje) dobro utvrđen, na promicanju transverzalnih vještina poput kritičkog promišljanja, preuzimanja inicijative, rješavanja problema i sudjelovanja u timskom radu, trebamo još dosta raditi. Jedna od uloga savjeta mladih je i implementacija projekata u kojima će se aktivno promicati razvoj transverzalnih vještina mladih s ciljem podizanja konkurentnosti mladih u području znanosti, inovacija i startupova.“

U programu konferencije sudjelovalo je stotinu mladih sudionika iz više od 40 savjeta mladih diljem Hrvatske te stručnjaci iz navedenih organizacija. Konferencija za cilj ima jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih.

Bez partnerstva nema uspješnih politika niti projekata. Savjeti mladih su poveznica između mladih i organizacija mladih i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Nacionalnog savjeta mladih koji ideje i inicijative mladih prenosi na razinu Vlade. Najčešće u praksi svi ističu sudjelovanje na izradi strateških dokumenata što je izuzetno vrijedno, ali još važnija je provedba i praćenje provedbe strategija te je zastupnica pozvala mlade u savjetima da propituju i prate provedbu osobito strategija za mlade te inzistiraju na postizanju rezultata.

„Strukturirani dijalog mladima daje priliku da kroz organizaciju konferencija, okruglih stolova, susreta i slično iznesu konkretne ideje i stavove o nekoj temi i komuniciraju ih prema pojedincima i institucijama koje donose odluke važne za život mladih. To je alat koji omogućuje mladima da aktivno djeluju i utječu na kreiranje politika. Pozivam savjete mladih da pripreme projekte strukturiranog dijaloga koje je moguće financirati i iz europskih fondova, posebno iz programa ERASMUS+ (Ključna aktivnost 3: Sastanci mladih i donositelja odluka) za koji je u 2017. planirano gotovo 19 milijuna eura za Republiku Hrvatsku“, zaključila je zastupnica Maletić

5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE