Loading...

Publikacije

Knjige

1) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Stepić, D., Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru, TIM4PIN d.o.o za savjetovanje, Zagreb, 2018.
2) Maletić, I., Kosor, K., Ivanković Knežević, K., et. al., MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata, TIM4PIN d.o.o za savjetovanje, Zagreb, 2018.
3) Maletić, I., Kosor, K., Copić, M., et al., EU PROJEKTI – Od ideje do realizacije, TIM4PIN d.o.o za savjetovanje, Zagreb, 2016.
4) Maletić, I., Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K,., Kulakowski, N., Zrinušić, N., Upravljanje EU projektima, TIM4PIN d.o.o za savjetovanje, Zagreb, 2014.
5) Maletić, I., et. al., Fiskalna odgovornost – popunjavanje upitnika, sastavljanje planova i izvješća, TIM4PIN d.o.o za savjetovanje, Zagreb, 2013.
6) Maletić, I., Vašiček, D., Stepić, D., Jakir Bajo, I., Knežević, M., Kozina, D., Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje: vodič za čelnike na svim razinama, TIM4PIN d.o.o za savjetovanje, Zagreb, 2012.
7) Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Zorić, A., Fiskalna odgovornost, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2011.
8) Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2008.
9) Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Proračunsko planiranje i računovodstvo, Centar za računovodstvo i financije, Zagreb, 2003.
10) Maletić, I., Lončar-Galek, D., Mencer, J., et. al., Primjena računskog plana proračuna 2003./2004., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2003.
11) Maletić, I., Vašiček, V., Vašiček, D., Uvod u računovodstvo proračuna 2002., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2002.
12) Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Proračunsko računovodstvo, Informator, Zagreb, 2001.
13) Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., Proračunski sustav: računovodstvo, financije, revizija, porezi, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2000.

Članci u znanstvenim časopisima s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom

1) Maletić, I., Kandžija, V., The Accession Process and IPA Funds in Bosnia and Herzegovina – an Opportunity for Restructuring Public Spending and Convergence Towards the EU, u zborniku radova „Economic system of European Union and accession of Bosnia and Herzegovina – challenges and policies ahead“, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru, ECSA – Asocijacija za studije europske zajednice u BiH, str. 238.-267., Mostar, 2017.
2) Maletić, I., Petričko, I., Vašiček, D., Comparative analysis of Croatia’s position in the context of international competitiveness, u knjizi „Competitiveness as a process“, ECSA – Asocijacija za studije europske zajednice u BiH, str. 13.-42., Mostar, 2017.
3) Maletić, I., Redžepagić, S., Experience in management and absorption of the EU pre-accession funds in Croatia – lessons learned, u knjizi „Absorption Capacity of EU pre-accession Programmes in the Western Balkan Countries“, CEMAFI Int, str. 311.-327., Nica, 2014.
4) Maletić, I., Vašiček, D., Kandžija, J., Croatian experiences in Management and Absorption of the EU Pre-Accession Funds, Zbornik 9. međunarodne znanstvene konferencije „Economic Integration, Competition and Cooperation – Accesion of the Western Balkan Countries to the European Union”, str. 737. – 755., 2013.
5) Maletić, I., Vašiček, D., Aktualni trendovi i zahtjevi u financijskom upravljanju kao potpora procesu europeizacije javne administracije, Zbornik 14. Međunarodnog simpozija „Zaokret ka inovativnoj i kreativnoj BiH“, str. 345. – 361., Sarajevo, 2013.
6) Maletić, I., Vašiček, D., Europeizacijske reforme sustava financijskog upravljanja, Institut za javnu upravu, Novi Informator, str. 393. – 420., Zagreb, 2011.
7) Maletić, I., et al., General framework of administrative convergence provided by Croatian public administrative reforms, u knjizi „Administrative Convergence and Reforms in South-Eastern European States – Analyses, Models and Comparative Studies“, No. 2, Editura Economică, str. 141. – 188., Bukurešt, 2011.
8) Maletić, I., Primorac, M., Sopek, P., The Net Fiscal Effect of Pre-Accession and Accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union, Zbornik simpozija „Challenges and perspectives of integration in countries of South-Eastern Europe”, str. 269. – 285., Tuzla, 2011.
9) Maletić, I., Marić, Z., Rukelj, D., Analiza agregatnih investicija i perspektiva njihova kretanja u hrvatskoj s posebnim naglaskom na mogućnosti korištenja europskih fondova, Ekonomski pregled, No. 1-2, str. 3. – 34., 2011.
10) Maletić, I., Vašiček, D., Convergence of Croatian financial and budget regulations to the framework and practices of the European Union, GAER – General Assocation of Eonomists from Romania, Theoretical and Applied Economics, XVII, str. 25. – 42., Bukurešt, 2010.

Članci u domaćim publikacijama

1) Maletić, I., Nova Uredba o poduzimanju mjera za zaštitu vladavine prava – potrebno drugačije rješenje, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-6., Zagreb, siječanj 2019.
2) Maletić, I., EU proračun nakon 2020.: Je li ovo kraj kohezijske politike?, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 5.-10., Zagreb, studeni / prosinac 2018.
3) Maletić, I., Galinec, D., Započeo novi ciklus europskog semestra 2019. Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et al. (ur.), str. 28.-30., Zagreb, studeni / prosinac 2018.
4) Maletić, I., Japunčić, T., Program potpore strukturnim reformama u Europskoj uniji, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-9., Zagreb, rujan 2018.
5) Maletić, I., Savjeti za dobru pripremu projekata, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 16.-20., Zagreb, rujan 2018.
6) Maletić, I., Kardum, B., Komparativna analiza istraživanja i razvoja u Republici Hrvatskoj i državama članicama EU-a, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-14., Zagreb, ožujak 2018.
7) Maletić, I., Otvorena znanost, jednostavni propisi i zajednički rad za inovativnu Europu, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 6.-7., Zagreb, ožujak 2018.
8) Maletić, I., Kardum, B., Komparativna analiza istraživanja i razvoja u Republici Hrvatskoj i državama članicama EU-a, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 8.-20., Zagreb, ožujak 2018.
9) Maletić, I., Proračun EU nakon 2020, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-9., Zagreb, veljača 2018.
10) Maletić, I., Paket o produbljenju monetarne i ekonomske unije, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-7., Zagreb, siječanj 2018.
11) Maletić, I., Kretanje i stanje korištenja ESI fondova u Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-10., Zagreb, studeni / prosinac 2017.
12) Maletić, I. Početak ciklusa europskog semestra 2018, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 20.-23., Zagreb, studeni / prosinac 2017.
13) Maletić, I., Osnovne reforme javne uprave, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-9., Zagreb, listopad 2017.
14) Maletić, I., Petričko, I., Izvješće o globalnoj konkurentnosti 2017-2018, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 17.-22., Zagreb, listopad 2017.
15) Maletić, I., Budućnost financija EU, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 10.-14., Zagreb, srpanj 2017.
16) Maletić, I., Stanje nenaplativih zajmova u bankovnom sektoru – rizik za ukupno gospodarstvo i financijski sustav EU-a, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 15.-16., Zagreb, srpanj 2017.
17) Maletić, I., Zašto Hrvatska zaostaje za državama članicama EU? Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-8., Zagreb, lipanj 2017.
18) Maletić, I., Kandžija, V., Uključivanje BiH u EU – temelj razvoja i demokratizacije društva, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 9.-17., Zagreb, travanj / svibanj 2017.
19) Maletić, I., Zimske ekonomske prognoze – usporedba Hrvatske s novijim državama članicama srednje i istočne Europe, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 12.-15., Zagreb, veljača / ožujak 2017.
20) Maletić, I., Ivanković Knežević, K., Halilović, A., Rezultati provedbe upitnika Mjere mladima, a ne mlade mjerama, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 33.-48., Zagreb, veljača / ožujak 2017.
21) Maletić, I., Petričko, I., Europski fond za strateška ulaganja – stanje provedbe, izazovi i prilike u EU i Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-11., Zagreb, prosinac 2016.
22) Maletić, I., Jurica Vuković, D., 2017 Europski semestar, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-8., Zagreb, studeni 2016.
23) Maletić, I., Jurica Vuković, D., Jesenske ekonomske prognoze: Hrvatska će rasti 2,6% u 2016., Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 24.-26., Zagreb, studeni 2016.
24) Maletić, I., Petričko, I., Izvješće o lakoći poslovanja 2017.: Hrvatska blago poboljšala sveukupnu ocjenu, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-8., Zagreb, listopad 2016.
25) Maletić, I., Gospodarski izgledi Hrvatske u kontekstu Proljetnih ekonomskih prognoza Europske komisije za razdoblje 2015.-2017, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-9., Zagreb, svibanj 2016.
26) Maletić, I., Proces fiskalne konsolidacije u Hrvatskoj i izabranim novijim članicama EU tijekom razdoblja 2012.-2015., Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 9.-14., Zagreb, travanj 2016.
27) Maletić, I., Korištenje EU fondova u Republici Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 6.-11., Zagreb, ožujak 2016.
28) Maletić, I., Pocrnja, STR., Strategija Europske Unije Za Jadransko – Jonsku regiju (EUSAIR), Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 28.-31., Zagreb, ožujak 2016.
29) Maletić, I., Jurica Vuković, D., Makroekonomska kretanja u Hrvatskoj: stanje na kraju 2015. i predviđanja u Zimskim ekonomskim prognozama, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-12., Zagreb, veljača 2016.
30) Maletić, I., Provedba europskih mjera za mlade u Republici Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 1.1-13., Zagreb, siječanj 2016.
31) Maletić, I., Basić, L., Europski fond za prilagodbu globalizaciji, “I’M“ časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 19.-23., Zagreb, siječanj 2016.
32) Maletić, I., EU fondovi – prilika koju propuštamo, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-9., Zagreb, studeni / prosinac 2015.
33) Maletić, I., Jurica Vuković, D., Započeo novi ciklus Europskog semestra – Hrvatsku i dalje obilježavaju prekomjerne makroekonomske neravnoteže te visoka razina nezaposlenosti i siromaštva, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 10.-13., Zagreb, studeni / prosinac 2015.
34) Maletić, I., Jurica Vuković, D., Makroekonomski pokazatelji za Hrvatsku otkrivaju istinu: Hrvatska tone u siromaštvo, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-11., Zagreb, rujan / listopad 2015.
35) Maletić, I., Korištenje EU fondova u Republici Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 20.-26., Zagreb, rujan / listopad 2015.
36) Maletić, I., Informacijski sustav za EU fondove – kašnjenje iz 2013. ponavlja se i za razdoblje 2014, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 23.-25., Zagreb, srpanj / kolovoz 2015.
37) Maletić, I., Republika Hrvatska je zadnja u korištenju europskih sredstava i neto uplatiteljica u EU proračun, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 14.-17., Zagreb, lipanj 2015.
38) Maletić, I., Jurica Vuković, D., Makroekonomski pokazatelji RH, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 4.-6., Zagreb, svibanj 2015.
39) Maletić, I., Reforma o kojoj se samo govori: izgradnja brze, male i efikasne javne uprave, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 14.-17., Zagreb, svibanj 2015.
40) Maletić, I., Nerealizirani planovi Vlade, još jedan dokaz sigurnog gubitka EU sredstava, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 22.-25., Zagreb, ožujak / travanj 2015.
41) Maletić, I., Vlada se hvali mjerama za zapošljavanje mladih a sustav je potpuno nepripremljeni, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 16.-17., Zagreb, veljača 2015.
42) Maletić, I., Petričko, I., Izazovi provedbe Kohezijske politike 2014. – 2020, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 12.-14., Zagreb, siječanj 2015.
43) Maletić, I., Stanje korištenja fondova EU u Republici Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 15.-19., Zagreb, siječanj 2015.
44) Maletić, I., Kreditni rejting Hrvatske: stabilno u smeću, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 20.-22., Zagreb, siječanj 2015.
45) Maletić, I., Upravljanje proračunom Republike Hrvatske, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 21.-26., Zagreb, listopad / studeni 2014.
46) Maletić, I., Tufekčić, M., Novi prijedlog Zakona o regionalnom razvoju – još jedan veliki promašaj Vlade, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 27.-29., Zagreb, listopad / studeni 2014.
47) Maletić, I., Tufekčić, M., Petričko, I., Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020 još je uvijek daleko od kvalitetnog strateškog dokumenta, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 11.-22., Zagreb, rujan 2014.
48) Maletić, I., DG ECFIN nadzire rad Vlade, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 23.-26., Zagreb, rujan 2014.
49) Maletić, I., Petričko, I., Analize konkurentnosti Republike Hrvatske, društvenog razvoja i održivog blagostanja, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 11.-14., Zagreb, kolovoz 2014.
50) Maletić, I., Stanje korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 22.-23., Zagreb, svibanj 2014.
51) Maletić, I., Pametna fiskalna konsolidacija i program reformi za rast i razvoj – put za izlazak iz krize, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 21.-22., Zagreb, ožujak / travanj 2014.
52) Maletić, I., „Strukturne reforme“ u Republici Hrvatskoj, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 21.-25., Zagreb, veljača 2014.
53) Maletić, I., Hrvatska u proceduri prekomjernog deficita: Kako vlada Vlada, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 26.-28., Zagreb, veljača 2014.
54) Maletić, I., Pripremljenost država članica za sudjelovanje u Kohezijskoj politici 2014-2020 s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 21.-25., Zagreb, siječanj 2014.
55) Maletić, I., Strateški dokumenti za korištenje EU fondova, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 12.-15., Zagreb, prosinac 2013.
56) Maletić, I., Petričko, I., Posebne preporuke Europske komisije državama članicama (CRS-ovi), Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 14.-17., Zagreb, studeni 2013.
57) Maletić, I., Jesu li privatizacijski prihodi rješenje za deficit?, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 20.-21., Zagreb, studeni 2013.
58) Maletić, I., Kretanje proračunskih prihoda i rashoda, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 25.-26., Zagreb, listopad 2013.
59) Maletić, I., Proračun EU i financijska omotnica za RH, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 14.-17., Zagreb, rujan 2013.
60) Maletić, I., Pripreme Republike Hrvatske za sudjelovanje u kohezijskoj politici Europske unije, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M” časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), str. 12.-14., Zagreb, kolovoz 2013.
61) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novosti u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 11, Zagreb, 2012.
62) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Devetomjesečni financijski izvještaji neprofitnih organizacija s osvrtom na specifične evidencije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2012.
63) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Devetomjesečni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2012.
64) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 9, Zagreb, 2012.
65) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2013. – 2015., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 9, Zagreb, 2012.
66) Maletić, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2012.
67) Maletić, I., Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje u neprofitnim organizacijama, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2012.
68) Maletić, I., Primjena proračunskih klasifikacija u kontekstu fiskalne odgovornosti, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2012.
69) Maletić, I., Najčešće slabosti i nepravilnosti JLP(R)S uočene pri ispunjavanju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i obvezne kontrole izjava čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 5, Zagreb, 2012.
70) Maletić, I., Tromjesečni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2012.
71) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Najčešće slabosti i nepravilnosti uočene pri ispunjavanju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2011. te planovi otklanjanja u 2012. godini, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2012.
72) Maletić, I., Obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ministarstava vezano uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2012.
73) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2012.
74) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (III. dio – pitanja u dijelu izvršavanja proračuna/financijskog plana), Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2012.
75) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2012.
76) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2011. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2012.
77) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Izjava i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti – (II. dio – pitanja iz područja računovodstva), Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2012.
78) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 2012.
79) Maletić, I., Vašiček, D., Jakir Bajo, I., Izjava o fiskalnoj odgovornosti i pripreme za popunjavanje Upitnika (I. dio – planiranje), Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 12, Zagreb, 2011.
80) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijsko planiranje u školstvu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2011.
81) Maletić, I., Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2011.
82) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Devetomjesečni financijski izvještaji neprofitnih organizacija i pripreme za izradu financijskog plana za 2012. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2011.
83) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Priprema proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012. – 2014. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2011.
84) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Privremeno financiranje na državnoj razini I. – III. 2012. godine i pristup planiranju proračuna na lokalnoj razini, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 9, Zagreb, 2011.
85) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještavanje o primjeni fiskalnih pravila, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2011.
86) Maletić, I., Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2011.
87) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novi Pravilnik o izvršavanju državnog proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2011.
88) Maletić, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2011. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2011.
89) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2011.
90) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2010. godinuHrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2011.
91) Maletić, I., Zrinušić, N., Sustav korištenja europskih sredstava i računovodstveno evidentiranje prijenosa sredstava pomoći Europske unije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2011.
92) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2011.
93) Maletić, I., Izvještaj o rashodima za 2010. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2011.
94) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2010. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2011.
95) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Osnovna fiskalna pravila – zakonski okvir i primjena, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2011.
96) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2010. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2011.
97) Maletić, I., Pomoći unutar općeg proračuna i primljene/dane u inozemstvo (EU), Časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 11, Zagreb, 2011.
98) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Priprema državnog proračuna za razdoblje 2012. – 2014. i privremeno financiranje, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2011.
99) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Priprema lokalnih i područnih proračuna za razdoblje 2012. – 2014., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2011.
100) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila, Časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 8, Zagreb, 2011.
101) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2011.
102) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novo financijsko izvještavanje u sustavu proračuna, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 4, Zagreb, 2011.
103) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Upute Ministarstva financija uz sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u sustavu proračuna, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 2011.
104) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sadržaj, značenje i primjena Zakon o fiskalnoj odgovornosti, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2011.
105) Maletić, I., Cindrić, I., Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2011.
106) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, Br. 7, Zagreb, 2011.
107) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti, TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, Br. 2, Zagreb, 2011.
108) Maletić, I., Knjiženja prijenosa sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije, TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, br. 2, Zagreb, 2011.
109) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2012. – 2014. godine, TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, br. 9, Zagreb, 2011.
110) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju i prvi tromjesečni izvještaji za 2011, TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, br. 4, Zagreb, 2011.
111) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu, TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, br. 1, Zagreb, 2011.
112) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Osvrt na Državni proračun i projekcije za 2011. – 2013., te Zakon o izvršavanju, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 12, Zagreb, 2010.
113) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 12, Zagreb, 2010.
114) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izrada proračuna i financijskih planova na lokalnoj razini za razdoblje 2011. – 2013. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 11, Zagreb, 2010
115) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sastavljanje devetomjesečnih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2010. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2010.
116) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2010.
117) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještavanje i izvršavanje proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2010.
118) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Pristup planiranju u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 9, Zagreb, 2010.
119) Maletić, I., Vašiček, D., Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 9, Zagreb, 2010
120) Maletić, I., Financijske perspektive i mogućnosti sudjelovanja Republike Hrvatske u europskim fondovima, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 8, Zagreb, 2010.
121) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2010.
122) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2010.
123) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještavanje i izvršavanje proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2010.
124) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2010.
125) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2010. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2010.
126) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Napomene uz sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2010.
127) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Primjena Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2010.
128) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Upute Ministarstva financija za izradu i predaju financijskih izvještaja za 2009. godinu za neprofitne organizacije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2010.
129) Maletić, I., Jakir Bajo, I., bilješke uz financijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2010.
130) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2009. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2010.
131) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2009. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2010.
132) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu s napomenama za njegovo izvršavanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2010.
133) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Upravljanje likvidnošću i kratkoročno zaduživanje JLP(R)S, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2010.
134) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2010.
135) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 11, Zagreb, 2010.
136) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 11, Zagreb, 2010.
137) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2009., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 2010.
138) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, br. 10, Zagreb, 2010.
139) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novi Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika te načinu vođenja njihova registra, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 12, Zagreb, 2009.
140) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijsko planiranje u neprofitnim organizacijama za 2010. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 12, Zagreb, 2009.
141) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski plan škola za razdoblje 2010. – 2012. god., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 11, Zagreb, 2009.
142) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2009.
143) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2009. god., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2009.
144) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2009.
145) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Knjiženje posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2009.
146) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Strateški i zakonski okvir planiranja proračuna i sastavljanja financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2010. – 2012. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 8, Zagreb, 2009.
147) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije i odgovori na učestala pitanja, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2009.
148) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Napomene uz polugodišnje izvještaje u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2009.
149) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Upis u Registar neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2009.
150) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Pripreme za polugodišnji izvještaj, financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2009.
151) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izmjene i dopune (rebalans) Državnog proračuna i Zakona o izvršavanju za 2009. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 5, Zagreb, 2009.
152) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2009.
153) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Tromjesečno financijsko izvještavanje i oslobođenja prema novoj Uredbi, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2009.
154) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Konsolidirani fi nancijski izvještaji u sustavu proračuna za 2008. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2009.
155) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2008. g., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2009.
156) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještaj o novčanim tokovima u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2009.
157) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Novine u računovodstvu neprofitnih organizacija od 1. 1. 2009. g., časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2009.
158) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2008. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2009..
159) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2008. g., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2009.
160) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu s osvrtom na državni proračun, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2009.
161) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2009.
162) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2008., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 2009.
163) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2008. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2008.
164) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Primjena novog Zakona o proračunu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 8, Zagreb, 2008.
165) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2009. – 2011. godine, časopis „Riznica“, br. 8, Zagreb, 2008.
166) Maletić, I., Vašiček, D., Jakir Bajo, I., Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2008.
167) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnji financijski izvještaji i neke aktualnosti u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2008.
168) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Napomene uz polugodišnje financijske izvještaje u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2008.
169) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2008.
170) Maletić, I., Rubčić, B., Osvrt na odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2008.
171) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Knjiženje i izvještavanje o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2008.
172) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Konsolidacija financijskih izvještaja proračuna za 2007. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2008.
173) Maletić, I., Vašiček, D., Jakir Bajo, I., Otvaranje poslovnih knjiga neprofitnih organizacija za 2008. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2008.
174) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Lončar-Galek, D., Vašiček, D., Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2007. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2008.
175) Maletić, I., Jakir Bajo, Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2008.
176) Maletić, I., Jakir Bajo, Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2009.-2011. godine, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2008.
177) Maletić, I., Jakir Bajo, Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2009. – 2011., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2008.
178) Maletić, I., Objedinjeno vođenje računa – Cash Pooling, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 4, Zagreb, 2008.
179) Maletić, I., Rubčić, B., Osvrt na Državni proračun za 2008. godinu i odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, Br. 4, Zagreb, 2008.
180) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Primjena nove Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, Br. 3, Zagreb, 2008.
181) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Kratki podsjetnik na obvezu sastavljanja financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 2008.
182) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novi sustav računovodstva neprofitnih organizacija, TEB poslovno savjetovanje, „Financije, pravo i porezi”, br. 2, Zagreb, 2008.
183) Maletić, I., Rubčić, B., Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2008. godinu, TEB poslovno savjetovanje, časopis „Financije, pravo i porezi”, br. 4, Zagreb, 2008.
184) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sadržaj i primjena funkcijske klasifikacije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 12, Zagreb, 2007.
185) Maletić, I., Rubčić, B., Privremeno financiranje državnog proračuna za prva tri mjeseca 2008. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 11, Zagreb, 2007
186) Maletić, I., Rebalans proračuna vs. preraspodjele proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 11, Zagreb, 2007.
187) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sadržaj i primjena ekonomske klasifikacije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 11, Zagreb, 2007.
188) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna za proračune i korisnike proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2007.
189) Maletić, I., Rebalans Državnog proračuna za 2007. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 8, Zagreb, 2007.
190) Maletić, I., Privremeno financiranje države za I. – III. 2008. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 8, Zagreb, 2007.
191) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnji financijski izvještaji i polugodišnji Izvještaji o izvršenju proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2007.
192) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Pripreme za početak procesa planiranja u sustavu proračuna za razdoblje 2008. – 2010. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2007.
193) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Podsjetnik na obvezu sastavljanja polugodišnjih financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2007.
194) Maletić, I., Godišnji obračun proračuna – izrada i predočavanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 5, Zagreb, 2007.
195) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2007. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 4, Zagreb, 2007.
196) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2006. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2007.
197) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještavanje o novčanim tokovima, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2007.
198) Maletić, I., Rubčić, B., Suglasnost za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu – osvrt na Uredbu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2007.
199) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2007.
200) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Vašiček, D., Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2006. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2007.
201) Maletić, I., Rubčić, B., Osvrt na državni proračun i njegovo izvršavanje u 2007. godini, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2007.
202) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novine u financijskom izvještavanju u sustavu proračuna od 1. siječnja 2007. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2007
203) Maletić, I., Rupčić, B., Državni proračun za 2007. i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna, TEB poslovno savjetovanje, časopis „Financije, pravo i porezi”, br. 1, Zagreb, 2007.
204) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2006.
205) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izmjene i dopune (rebalans) proračuna i financijskih planova s osvrtom na izmjene i dopune Državnog proračuna za 2006. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 10, Zagreb, 2006.
206) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – rok: konac srpnja 2006. g., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2006.
207) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Lončar-Galek, D., Vašiček, D., Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2006.
208) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Pristup planiranju u sustavu proračuna za razdoblje 2007. – 2009. godine, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 7, Zagreb, 2006.
209) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Posebnosti poslovanja u djelatnosti zdravstva, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2006.
210) Maletić, I., Nepravilnosti u radu lokalnih jedinica i proračunskih korisnika, kako ih otkriti te kako s njima postupati?, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2006.
211) Maletić, I., Lončar-Galek, D., Posebnosti računovodstva u nekim djelatnostima, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 6, Zagreb, 2006.
212) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2006.
213) Maletić, I., Godišnji obračun proračuna JLP(R)S, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 3, Zagreb, 2006.
214) Maletić, I., Izgradnja riznice u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2006.
215) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Usklađivanje evidencija kao pretpostavka konsolidacije financijskih izvještaja, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 2, Zagreb, 2006.
216) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2006.
217) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Posebnosti financijskog izvještavanja u školstvu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2006.
218) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Lončar-Galek, D., Vašiček, D., Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2005. godinu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, časopis „Riznica“, br. 1, Zagreb, 2006.
219) Maletić, I., Rubčić, B., Promjena zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2006.
220) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2007. – 2009.godine, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2006.
221) Maletić, I., Predpristupni programi pomoći Europske Unije, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2006.
222) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2007. do 2009., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2006.
223) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2006., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 4, Zagreb, 2006.
224) Maletić, I., Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 4, Zagreb, 2006.
225) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za 2005. i aktualnosti u sustavu proračuna, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 2006.
226) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Kusaković, A., Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2006. – 2008., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2005.
227) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za prva tri tromjesečja 2005., Časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 10, Zagreb, 2005.
228) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Primjena proračunskog računovodstva u ustanovama u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2005.
229) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnji financijski izvještaji, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2005.
230) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka za proračune i korisnike proračuna, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 4, Zagreb, 2005.
231) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2004., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2005.
232) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Promjene u sustavu proračunskog računovodstva i izvještavanja za 2005., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2005.
233) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Aktualnosti u sustavu proračuna – nacrti propisa, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2005.
234) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, TEB poslovno savjetovanje, časopis „Financije, Pravo i Porezi”, br. 3, Zagreb, 2005.
235) Maletić, I., Primjena proračunskog računovodstva u osnovnim i srednjim školama, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 9, Zagreb, 2004.
236) Maletić, I., Usklađivanje evidencija kod proračuna i proračunskih korisnika, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 8, Zagreb, 2004.
237) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Korisnici proračuna upisuju se u registar, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2004.
238) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Izvještaji o korištenju sredstava doznačenih za financiranje decentraliziranih funkcija, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2004.
239) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Propisi u pripremi, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2004.
240) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Pripremne radnje te sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2004., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 4, Zagreb, 2004.
241) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2004.
242) Maletić, I., Ekonomska klasifikacija u procesu planiranja proračuna za 2003., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 9, Zagreb, 2002.
243) Maletić, I., Dremel, N., Jakir Bajo, I., Novosti u računovodstvu i financijskom izvješćivanju proračuna i proračunskih korisnika, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2002.
244) Maletić, I., Prijelaz na novi sustav proračunskog računovodstva: otvaranje stanja 1. siječnja 2002. godine, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 2002.
245) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2001., Časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2002.
246) Maletić, I., Ekonomska i funkcijska klasifikacija kao osnova planiranja i izvršavanja proračuna, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 12, Zagreb, 2001.
247) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnje financijsko izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika u 2001., časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 6, Zagreb, 2001.
248) Maletić, I., Jakir, I., Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2000. godinu, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 1, Zagreb, 2001.
249) Maletić, I., Obrazac ZAH-VP u sustavu vlastite djelatnosti proračunskih korisnika, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 12, Zagreb, 2000.
250) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Proračunski korisnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 9, Zagreb, 2000.
251) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Novosti u sustavu financijskog izvještavanja proračuna i proračunskih korisnika za prvo polugodište 2000. godine, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 7, Zagreb, 2000.
252) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Polugodišnje financijsko izvješće proračuna i proračunskih korisnika, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 6, Zagreb, 2000.
253) Maletić, I., Jakir Bajo, I., Proračunski korisnici u sustavu oporezivanja dobitka, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 11, Zagreb, 1999.
254) Maletić, I., Ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika u kontekstu sustava jedinica lokalnih samouprava i uprava, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 5, Zagreb, 1999.
255) Maletić, I., Ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika, časopis „Računovodstvo revizija i financije”, br. 2, Zagreb, 1999.

Posebna izdanja – vodiči i brošure

1) Maletić, I., et. al., Vodič kroz europske politike i izvore financiranja za razvoj ruralnih područja i izgradnju pametnih sela, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M“ časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), Zagreb, listopad 2018.
2) Maletić, I., Japunčić, T., Halilović, A., EU politike za općine, gradove i županije – dobro upravljanje lokalnim jedinicama „Jutarnji list” / Maletić, I. (ur.), Zagreb, lipanj 2018.
3) Maletić, I., Japunčić, T., Halilović, A., #mojeprojekt – Mali priručnik za pripremu i provedbu EU projekata, „Jutarnji list” / Maletić, I. (ur.), Zagreb, lipanj 2018.
4) Maletić, I., Japunčić, T., Halilović, A., Mladi u EU – Mogućnosti financiranja projekata mladih, „Jutarnji list” / Maletić, I. (ur.), Zagreb, svibanj 2018.
5) Maletić, I., Japunčić, T., Halilović, A., Poduzetnici u EU – Mogućnosti financiranja poduzetnika, „Jutarnji list” / Maletić, I. (ur.), Zagreb, svibanj 2018.
6) Maletić, I., et. al., Europski fond za strateška ulaganja – stanje provedbe, izazovi i prilike u EU s posebnim osvrtom na Hrvatsku i susjedne države nečlanice, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M“ časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), Zagreb, travanj 2018.
7) Maletić, I., et. al., EU vodič za uspješan i održiv razvoj gradova i općina, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M“ časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), Zagreb, studeni 2017.
8) Maletić, I., Kardum, B., Usporedba Hrvatske s drugim državama na temelju međunaordnih analiza konkuretnosti, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M“ časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), Zagreb, siječanj 2017.
9) Maletić, I., Tufekčić, M., Kosor, K., Mladi pred izazovom korištenja EU fondova, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M“ časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), Zagreb, veljača 2014.
10) Maletić, I., et. al., Poduzetnici pred izazovom korištenja EU fondova: hrabrost + inovativnost + održavnost = poduzetništvo, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, „I’M“ časopis / Maletić, I., et. al. (ur.), Zagreb, travanj 2014.