Loading...

Seminari i prezentacije

Konferencije, dijalozi, rasprave, paneli i radionice (od 2013. nadalje)

1) Ciklus konferencija „EU Fondovi nakon 2020. – Dijalog sa sudionicima o pripremi i provedbi EU projekata i predstavljanje knjige MOJ PROJEKT EU“, Osijek, Zagreb, Split, Rijeka, studeni i prosinac 2018.
2) Konferencija „Gdje su mladi glasači i glasačice?”, Zagreb, 30. studenog 2018.
3) Samit „10-i Europski inovacijski summit”, Brussels, 26. – 29. studenog 2018.
4) Dijalog s građanima „Budućnost Europe: Prilike i Izazovi”, Slavonski Brod, 23. studenog 2018.
5) Susret i razgovor na temu „Mogućnosti sufinanciranja projekata poduzetnika i JLP(R)S iz EU fondova”, Kutina, 16. studenog 2018.
6) Radionica „Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – općinama, gradovima i županijama”, Zagreb, 9. studenog 2018.
7) Konferencija „Pametna sela – Probudimo Hrvatsku – Primjer Zagrebačka županija”, Zagreb, 24. listopada 2018.
8) Konferencija „Powering Europe – Delivering Growth post 2020.”, Brussels, 9. listopada 2018.
9) Međunarodna radionica „CIGAR”, Zagreb, 6. srpnja 2018.
10) Konferencija „Interdisciplinary Management Research XIV”, Opatija, 19. svibnja 2018.
11) Skup mladih ambasadora Europskog parlamenta „#EUMladi2018”, Zagreb, 11. svibnja 2018.
12) Radionica na temu „Uspješne pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova Zajednici žena HDZ-a Katarina Zrinski ”, Zagreb, 10. svibnja 2018.
13) Radionica „Od ideje do projekta – mogućnosti financiranja i pripreme EU projekata”, Vinkovci, 8. svibnja 2018.
14) Panel diskusija „Aspekti mobilnosti i kvalitete života u EU”, Vukovar, 8. svibnja 2018.
15) Tribina na temu „Žene u politici “, Zagreb, 4. svibnja 2018.
16) Konferencija „Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) – Prednosti i prilike za poduzetnike i lokalne jedinice”, Zagreb, 13. travnja 2018.
17) Radionica „PODI“ Šibenik, 10. travnja 2018.
18) Konferencija „Acceleration of R&D&I Projects in Water and Waste Management in Southeast Europe Countries”, Zagreb, 25. siječnja 2018.
19) Konferencija na temu „Dobro upravljanje i pametna specijalizacija JLP(R)S te rješenja za nastavak decentralizacije”, Zagreb, 15. prosinca 2017.
20) Konferencija „Gospodarski rast u Europskoj uniji: dobrobiti za Hrvatsku”, Zagreb, 5. prosinca 2017.
21) Međunarodna konferencija Crnogorske paneuropske unije CPEU, Podgorica, 16. studenog 2017.
22) Konferencija „Kako porezima dinamizirati gospodarski rast?”, Zagreb, 13. studenog 2017.
23) Panel o ekonomskim trendovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, Zagreb, 15. studenog 2017.
24) SMUG EU „Small municipalities against euroscepticsm“, Zagreb, 12. studenog 2017.
25) Konferencija „Voda- najvrjedniji resurs budućnosti”, Zagreb, 8. studenog 2017.
26) Konferencija „LNG Terminal Krk i njegova važnost za energetsku diverzifikaciju jugoistočne”,Brussles, 12. srpnja 2017.
27) Konferencija „Jačanje konkurentnosti biobaziranih industrija”, Brussels, 11. srpnja 2017.
28) Konferencija „Croatia 2020: Steps to a Successful EU Presidency and Beyond“, Brussels, 30. svibnja 2017.
29) Panel rasprava „Konkurentnost i rast gospodarstva” u sklopu XXI. Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu, Šibenik, 5. svibnja 2017.
30) Panel rasprava „NET@WORK 2017”, Brussels, 26. travnja 2017.
31) Konferencija o 20. obljetnici upisa Grada Trogira na Listu svjetske baštine UNESCO-a, Brussels, 24. travnja 2017.
32) Konferencija „Split – europski grad inovacija i poduzetništva”, Split, 20. travnja 2017.
33) Panel rasprava „Hrvatska, EU i globalno gospodarstvo”, Zagreb, 10. ožujka 2017.
34) Konferencija „Izazovi komunalnog gospodarstva i mogućnosti ulaganja u Jugositočnoj Europi”, Brussels, 25. siječnja 2017.
35) Konferencija „Višedisciplinarna rehabilitacija osoba s Downovim sindromom – uvjet za integraciju”, Pula, 24. siječnja 2017.
36) Seminar za predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Trakošćan, 9. prosinca 2016.
37) Konferencija „Erasmus+”, Zagreb, 6. prosinca 2016.
38) Konferencija „Znanost, inovacije i startupovi – nove prilike za mlade”, Brussels, 30. studenog 2016.
39) Ljetna škola Europske mreže ideja (EIN), Split, 29. lipnja 2016.
40) XIV. konferencija predsjednika parlamenata država sudionica Jadransko – jonske inicijative EUSAIR, Split, 19. travnja 2016.
41) Početak edukacije programa „#mojeuprojekt”, Zagreb, 31. ožujka 2016.
42) Okrugli stol povodom predstavljanja knjige „EU projekti – od ideje do realizacije” Osijek, Zagreb, Split, ožujak 2016.
43) Konferencija „Ulaganja u komunalnu infrastrukturu u zemljama jugositočne Europe”, Brussels, 27. siječnja 2016.
44) Panel „Hrvatska: skrivena europska kriza?”, Zagreb, 23. rujna 2015.
45) Konferencija „Hrvatska ekonomska strategija – dvije godine članstva u Europskoj uniji”, Zagreb, 2. srpnja 2015.
46) Konferencija „Investicijski plan za Europu – prilike za Hrvatsku”, Zagreb, 19. svibnja 2015.
47) Međunarodna konferencija „Interdisciplinary Management Research”, Opatija, 19. svibnja 2015.
48) Seminar „EU i lokalna uprava – kako dalje?”, Vodice, 23. travnja 2015.
49) Konferencija „Izazovi upravljanja proračunom i fiskalna konsolidacija u Hrvatskoj”, Zagreb, 11. prosinca 2014.
50) Konferencija „Mogućnosti korištenja EU fondova – iskustvo Hrvatske”, Tomislavgrad, 24. studenog 2014.
51) Konferencija „Kako uspješno i učinkovito koristiti EU fondove?”, Brussels, 17. studenog 2014.
52) Ciklus konferencija „Mogućnosti korištenja EU fondova”, Vodice, Zadar, Split, Virovitica, Gospić, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica, Varaždin, Karlovac, Slavonski Brod, Rijeka, Zaprešić, listopad 2013. – travanj 2014.
53) Konferencija „Jačanje zdravstvenog sustava – mogućnosti i perspektive”, Zagreb, 29. rujna 2013.
54) Konferencija „Izazovi korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj”, Zagreb, 22. rujna 2013.
55) Edukativna turneja Ivane Maletić „Kako povući novac iz EU fondova”, Šibensko-kninska županija, kolovoz 2013.

Predavanja i prezentacije (od 2013. nadalje)

1) Predavanje „Učinkovito upravljanje lokalnim jedinicama”, Zagreb, 12. listopada 2018.
2) Predavanje „Mogućnosti korištenja EU fondova za financiranje projekata u BIH”, Mostar, 10. rujna 2018.
3) Predavanje „Europska perspektiva država Jugoistočne Europe”, Brussels, 26. lipnja 2018.
4) Predavanje „Škola ambasador Europskog parlamenta”, Zagreb, 23. veljače 2018.
5) Predavanje „Potencijali i koristi fondova EU”, Glina, 16. veljače 2018.
6) Predavanje „Europski parlament – pogled iznutra”, Osijek, 20. studenog 2017.
7) Predavanje „Strategije pametne specijalizacije – sadašnjost I budućnost opsežnog eksperimenta EU politika”, Zadar, 10. studenog 2017.
8) Predavanje „Europske politike za poticanje razvoja gradova i općina”, Osijek, 20. listopada 2017.
9) Predavanje „Učinkovito upravljanje gradom I mogućnosti financiranja projekata iz Europskih fondova”, Čapljina, 22. rujna 2017.
10) Predavanje „EU policies and funding opportunities for scientific projects”, Zagreb, 25. svibnja 2017.
11) Predavanje „Važnost mladih u politikama EU te uloga mladih u periodu predsjedanja Hrvatske Europskom unijom”, Karlovac, 2. prosinca 2016.
12) Ciklus predavanja „Politike za mlade i mogućnosti financiranja projekata mladih iz EU sredstava”, Čakovec, Gospić, Mostar, travanj – svibanj 2016.
13) Predavanje „International Environment and European Integration”, Rijeka, 10. srpnja 2015.
14) Predavanje „Značaj lokalnog razvoja u ukupnom gospodarskom razvoju RH”, Otok, 5. prosinca 2014.
15) Predavanje „Hrvatska u Europskoj uniji: ekonomska I kohezijska politika, prilike i izazovi”, Rijeka, 29. listopada 2014.
16) Prezentacija „Fight for Cohesion Policy post 2020”, Brussels, 9. listopada 2018.
17) Prezentacija „Budućnost razvojnih politika EU – izazovi usmjerenja za menadžment javnog sektora RH“, Opatija, 19. svibnja 2018.
18) Prezentacija „Uvod u kohezijsku politiku”, Vinkovci, 19. svibnja 2018.
19) Prezentacija „Mladi u EU”, Zagreb, 23. veljače 2018.
20) Prezentacija „Europske vrijednosti i europeizacija Jugoistočne Europe”, Podgorica, 17. studenog 2017.
21) Prezentacija „Trendovi u poreznoj politici država članica i uloga EU”, Zagreb, 13. studenog 2017.
22) Prezentacija „Euroscepticism – Causes, Consequences, Solutions”, Novi Marof, 12. studenog 2017.
23) Prezentacija „Strategije pametne specijalizacije – sadašnjost i budućnost opsežnog eksperimenta EU politika”, Zadar, 10. studenog 2017.
24) Prezentacija „Mogućnosti financiranja iz EU fondova”, Zagreb, 9. studenog 2017.
25) Prezentacija „Mogućnosti korištenja fondova EU za financiranje projekta u BIH”, Čapljina, 22. rujna 2017.
26) Prezentacija „Strateška pozicija vode u europskim politikama”, Zagreb, 8. rujna 2017.
27) Prezentacija „The Importance of EU Integration for SEE Countries – the Road to Stability, Safety and Development”, Brussels, 7. rujna 2017.
28) Prezentacija „EU politike i mogućnosti financiranja znanstvenih politika”, Zagreb, 26. svibnja 2017.
29) Prezentacija „The New EU Budget”, Katowice, 9. svibnja 2017.
30) Prezentacija „Garancija za mlade”, Zagreb, 6. svibnja 2016.
31) Prezentacija „Učinkovito upravljanje gradom”, Slavonski Brod, 23. listopada 2016.
32) Prezentacija „Financiranje projekata poduzetnika I poljoprivrenika u RH”, Osijek, 11. ožujka 2016.
33) Prezentacija „Komunalni sektor i upravljanje vodma u jugoistočnoj Europi”, Zagreb, 27. siječnja 2016.
34) Prezentacija „Hrvatski izazovi pripreme i provedbe EU projekata”, Zagreb, 11. prosinca 2015.
35) Prezentacija „Utjecaj financijskih izvora EU na konkurentnost gospodarstva Hrvatske”, Zagreb, 11. prosinca 2015.
36) Prezentacija „Croatia: Europe’s Hidden Crisis?”, Brussels, 23. rujna 2015.
37) Prezentacija „Korištenje EU fondova za financiranje komunalne infrastrukture”, Zagreb, 10. srpanj 2015.
38) Prezentacija „Management and Implementation of EU Funds in Croatia”, Rijeka, 10. srpnja 2015.
39) Prezentacija „Hrvatska ekonomska strategija – dvije godine članstva u Europskoj uniji”, Zagreb, 2. srpnja 2015.
40) Prezentacija „Investicijski plan za Europu”, Zagreb, 19. lipnja 2015.
41) Prezentacija „Financiranje projekata iz fondova i programa EU”, Vodice, 16. travnja 2015.
42) Prezentacija „Europski parlament: razvoj, izazovi i uloga hrvatskih zastupnika”, Zagreb, 28. ožujka 2015.
43) Prezentacija „Stanje korištenja EU fondova 2015.”, Zagreb, 2. veljače 2015.
44) Prezentacija „Ulaganje u komunalnu infrastrukturu”, Brussels, 21. siječnja 2015.
45) Prezentacija „Kako potaknuti gospodarski rast u Republici Hrvatskoj”, Zagreb, 11. prosinca 2014.
46) Ciklus prezentacija „Mogućnosti financiranja iz EU fondova”, Vodice, Zadar, Split, Virovitica, Gospić, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica, Varaždin, Karlovac, Slavonski Brod, Rijeka, Zaprešić, listopad 2013. – travanj 2014.
47) Prezentacija „Mladi pred izazovom korištenja Eu fondova”, Šibenik, 29. listopada 2013.
48) Prezentacija „Mogućnosti financiranja iz EU fondova – pretpostavke koje je potrebno ispuniti”, Zagreb, 4. listopada 2013.
49) Prezentacija „Financijska omotnica za RH – Što je potrebno kako bi se iskoristila?” Zagreb, 20. rujna 2013.