Loading...

Životopis

Ivana MALETIĆ

Rođena u Šibeniku, Hrvatska, 1973.
Živi u Zagrebu
E-mail: ivana.maletic@ep.europa.eu

Obrazovanje i osposobljavanje

2015. – danas
Kandidatkinja na Poslijediplomskom doktorskom studiju, Ekonomski fakultet, Sveučilište u RIjeci (Hrvatska)
2012.
Magistrica ekonomskih znanosti u području računovodstva, revizije i financija, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)
2004. – 2006.
Ovlaštena revizorica u javnom sektoru (stečeni certifikat i diploma temeljem dvogodišnje edukacije), CIPFA – Ovlašteni institut za javne financije i računovodstvo (Ujedinjena Kraljevina)
1992. – 1997.
Magistrica ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)

Radno iskustvo

Srpanj 2013. – danas
Zastupnica (članica odbora ECON, REGI, BUDG), Europski parlament (Belgija)
Ožujak 2012. – srpanj 2013.
Predsjednica, TIM4PIN – Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora, Zagreb (Hrvatska)
Veljača 2008. – prosinac 2011.
Državna tajnica u Ministarstvu financija, Nacionalna dužnosnica za ovjeravanje, Pregovaračica za poglavlje 22. i Zamjenica glavnog pregovarača, Ministarstvo financija (Hrvatska)
Svibanj 2005. – veljača 2008.
Pomoćnica ministra financija i zamjenica Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, Ministarstvo financija (Hrvatska)
Rujan 2004. – svibanj 2005.
Voditeljica odjela, Nacionalni fond, Ministarstvo financija (Hrvatska)
Prosinac 1998. – rujan 2004.
Savjetnica, Odjel za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje, Ministarstvo financija (Hrvatska)
Prosinac 1997. – prosinac 1998.
Vježbenica, Odjel za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje, Ministarstvo financija (Hrvatska)

Nagrade i priznanja

1995.
Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad

Ostalo

Projekti
Publikacije
Seminari i Prezentacije
PDF Verzija

CV

Ivana MALETIĆ

Born in Šibenik, Croatia, in 1973
Address: Zagreb, Rapska 65, Croatia
E-mail: ivana.maletic@ep.europa.eu

Education

2015 – present
PhD Candidate at University of Rijeka, Faculty of Economics (Croatia)
2012.
Master of science in Accounting, Auditing and Finance, Faculty of Business and Economics, University of Zagreb (Croatia)
2004. – 2006.
Certified public sector accountant and auditor (two-year course), CIPFA – The Chartered Institute of Public Finance and accountancy (United Kingdom)
1992. – 1997.
Master of Economics and Business, Faculty of Business and Economics, University of Zagreb (Croatia)

Professional experience

July 2013 – present
Member, European Parliament (ECON, REGI and BUDG Committee), Brussels (Belgium)
March 2012 – July 2013
President, TIM4PIN – Center for Public and Non-Profit Sector Development, Zagreb (Croatia)
February 2008 – December 2011
State Secretary, National Authorising Officer, Negotiator for chapter 22 and Deputy Chief Negotiator, Ministry of Finance (Croatia)
May 2005 – February 2008
Assistant Minister for budget execution and Deputy National Authorising Officer, Ministry of Finance (Croatia)
September 2004 – May 2005
Head of National Fund Department, Ministry of Finance (Croatia)
December 1998 – September 2004
Advisor, Department for government accounting and financial reporting, Ministry of Finance (Croatia)
December 1997 – December 1998
Trainee, Department for government accounting and financial reporting, Ministry of Finance (Croatia)

Awards and acknowledgments

1995.
Rector’s award for the best student research paper

Ostalo

Professional involvement in projects
Publications
Conferences and presentations
PDF Version