CIKLUS KONFERENCIJA, 09.12.2018.

Početna stranica | Ciklus Konferencija „EU FONDOVI NAKON 2020. – Dijalog sa sudionicima o pripremi i provedbi EU projekata i predstavljanje knjige moj EU projekt“ (studeni i prosinac 2018.)

Fill 3 Copy 6CIKLUS KONFERENCIJA, 09.12.2018.

Ciklus Konferencija „EU FONDOVI NAKON 2020. – Dijalog sa sudionicima o pripremi i provedbi EU projekata i predstavljanje knjige moj EU projekt“ (studeni i prosinac 2018.)

U organizaciji Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, u studenom i prosincu održane su konferencije na temu „EU fondovi nakon 2020. – dijalog sa sudionicima o pripremi i provedbi EU projekata i predstavljanje knjige MOJ EU PROJEKT“u četiri hrvatska grada: Osijeku (16. studenoga), Zagrebu (19. studenoga), Splitu (30. studenoga) i Rijeci (7. prosinca). Uz zastupnicu Maletić, na konferencijama su sudjelovali i Nada Zrinušić, pomoćnica ministrice za međunarodne poslove i programe u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te koautorica knjige “Moj EU projekt”, Božana Bešlić, pomoćnica ravnateljice za koordinaciju, međunarodne i horizontalne poslove pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te koautorica knjige „Moj EU projekt“, Saša Bukovac, pomoćnik ravnateljce za Ne IAKS mjere ruralnog razvoja i potpore u ribarstvu pri istoj agenciji i koautor knjige „Moj EU projekt“, Nataša Tramišak, pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije u Osječko-baranjskoj županiji (na konferenciji u Osijeku) te Zvonimir Savić, direktor sektora za financijske institucije i ekonomske analize pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koautor knjige “Moj EU projekt” i moderator konferencija.

Nakon 2020. očekuje nas nova omotnica od oko 10,7 milijardi eura, kao i do sad,te će fondovi EU-a i dalje biti najvažniji izvor financiranja razvojnih i kapitalnih projekata. Zbog toga je važno biti informiran i znati pripremati i provoditi projekte koji se financiraju ESI fondovima. Sudionici konferencija saznali su više o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova u razdoblju do kraja 2020. te koji se sve natječaji očekuju, kao i vrste ulaganja, aktivnosti i troškova koji su prihvatljivi za financiranje. Usto, dobili su informacije o najnovijim rješenjima i uputama za kvalitetnu prijavu, ugovaranje, praćenje i izvješćivanje o projektima.

Zastupnica Maletić posebno je naglasila kako treba već sada početi osmišljavati kvalitetne projekte za novo proračunsko razdoblje i zato je važno korisnike na vrijeme upoznati s otvorenim natječajima i natječajima u najavi. Zatim je istaknula: „Korisnici imaju puno problema u provedbi projekata, od primjene procedura javne nabave, do velikog rasta troškova zbog skoka cijena na tržištu, različitih uputa provedbenih tijela i slično. Važno je ulagati u edukacijuljudi u ministarstvima i agencijama, ujednačiti pravila i upute, a u slučaju nepravilnosti zbog različitih uputa ne prebacivati odgovornost na krajnjeg korisnika nego iz proračuna nadoknaditi gubitak.“

Kada je riječ o prijedlogu novog europskog proračuna, zastupnica Maletić kazala je da ako u EU-u tvrdimo da zagovaramo cjeloživotno obrazovanje, ruralni razvoj i ravnomjeran razvoj država članica, onda Komisija ne može rezati sredstva za Europski socijalni fond za 7,3 %, za Kohezijski fond za 45,4 % ili za poljoprivredu i ruralni razvoj za 28 %: „Takav prijedlog novog proračuna ne možemo prihvatiti. Iako je važno odgovoriti na izazove poput migracija, jačanja vanjskih granica i digitalizacije, još je važnije jačati solidarnosti raditi na ujednačavanju razvijenosti i standarda života u svim državama članicama. Bez toga nema jedinstvene i jake EU“.

Također, kada je riječ o financiranju projekata lokalnih jedinica, naglasila je kako je Fond za sufinanciranje projekata lokalnih jedinica premalen za količinu projekata koja je u provedbi. „Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a treba koristiti instrument propisan u regulativi i preko Europske investicijske banke omogućiti lokalnim jedinicama sufinanciranje projekata uz niske kamatne stope, a ovisno o razini nerazvijenosti preuzeti vraćanje povoljnog zajma EIB-a iz državnog proračuna“, dodala je.

Nada Zrinušić dala je pregled otvorenih natječaja i natječaja u najavi u okviru Eurospkog socijalnog fonda, Božana Bešlić istaknula je nezrelost projektnih prijedloga kao najveći problem pri ostvarivanju (su)financiranja iz EU fondova – umjesto da se pripremaju unaprijed, vođeni stvarnim potrebama, projekti se pripremaju tek kada se natječaji otvore, dok su Zvonimir Savić i Saša Bukovac dali pregled natječaja koje možemo očekivati glede inovacija za poduzetnike, obnovljivih izvora energije za zgrade i obiteljske kuće, poljoprivrede i ruralnog razvoja, programa u sportu, programa za branitelje i slično. “Uz puno korištenje EU fondova naš rast bi se ubrzao za dodatna 2 postotna poena”, posebno je naglasio Savić.

za-clanak-1

za-clanak-2

za-clanak-3

za-clanak-4

za-clanak-5

za-clanak-6

za-clanak-7

za-clanak-8

za-clanak-9

play

Video

5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Komentari

Nema komentara. Budi prvi/a koji će komentirati članak.
leave-comment-icon

Ostavi komentar

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
5-godina
Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru

Knjiga „Pet godina Republike Hrvatske u europskom semestru“, urednice i …

PRELISTAJTE ČASOPIS

Slijedeća radionica #mojeuprojekt

SVI

30

PON

Praktični rad u grupama (1.dio)

POGLEDAJ SVE RADIONICE